Cevaplar

2012-11-24T15:19:08+02:00

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği kimya, biyoloji, ve matematik temel bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir mühendislik disiplinidir. Mühendislik alan dersleri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kimya ve biyoloji sistemleriyle entegre bir şekilde eşzamanlı olarak sunulmaktadır.  Temel dersler arasında biokimya ve biyoteknoloji gibi güncel konular da vardır. Yaşam ve tıp bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojideki önemli buluşlar Kimya-Biyoloji Mühendisliği eğitiminin önemini son senelerde daha belirgin ortaya çıkarmıştır. Alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden bazılarını kullanarakproses sistemleri mühendisliği,  enerji ve çevre, moleküler mühendislik, ileri malzemeler ve biyoteknoloji ve biyoenformatik konularında uzmanlaşmak mümkündür.

 

Kimya Mühendisliği’ne biyoloji tabanının entegre olması kimya-biyoloji mühendisleri için sanayide çok kapsamlı iş olanakları yaratmaktadır. Gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri mezunlarımızın çalışacakları sektörlerden bazılarıdır.

 

  Program Eğitim Amaçları:

 

Mezunlarımız lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile

Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek, ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek, 
 
Kimya ve biyoloji mühendisliği veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek, yüksek lisans ve doktora çalışmaları tamamlayabilecek, ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek,
 
Yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olacak, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve kimya ve biyoloji mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabileceklerdir.
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-24T15:19:20+02:00

Mühendislik uygulamalarında etkinliğini ve yaygınlığını hep sürdüren Fortran dili, Fortran 90 versiyonu ile popülaritesini daha da arttırmış görünüyor. Çünkü, Fortran 90 ile gelen yeni özellikler bu yeniliklerin en önemlileri şunlarıdır: Gösterge(Pointer) yapısının eklenmesi, Bu sayede, her türlü veri yapısını bilgisayarda temsil etmek konusunda oldukça büyük kolaylık sağlanmıştır.ekürsif (Özyineli-İng. Recursive) fonksiyon çağırma imkanının sağlanması. Bu imkan sayesinde, bir çok algoritmanın daha etkin olarak uygulanması olanaklı hale gelmiştir. 

Geniş bir bölümü dizilerle ilişkili olan, çok geniş bir hazır fonksiyonlar kümesi, Fortran kitaplık fonksiyonları içine eklenmiştir. Böylece, matrislerle ilişkili bir çok işlem, Fortran 90 ile, program dahi yazmaya gerek duyulmadan, bir satırlık fonksiyon ifadeleri ile gerçekleştirilebilmektedir.

1 1 1