Cevaplar

2012-11-24T15:28:59+02:00

ÖZET
1961 yılında Federal Almanya ile imzalanan “Đs
Gücü Alımı Anlasması”, Türkiye’den Federal Almanya’ya
göçü ve beraberinde yasanan bir dizi sorunu ülkemizin
gündemine tasır. Toplumun bir parçası olan yazarlarımız
da doğal olarak yasanan sorunlara kayıtsız kalmazlar.
Yasanan sorunları eserlerinde değisik boyutlarıyla ele
alarak değerlendirirler. Bu yazarlardan biri de Gülten
Dayıoğlu’dur. Yazar “gidenler, kalanlar, dönenler”
boyutlarıyla dıs göç sorununa eserlerinde dikkat çeker,
verdiği çarpıcı ve canlı örneklerle edebiyatımızda önemli
bir yer edinir. Geride Kalanlar ve Geriye Dönenler
eserleriyle dıs göç sorununa parmak basan, bu sorunları;
konut, eğitim, parçalanmıs aile, çocuk-gençlik, çalısma
kosullarının ağırlığı, küçümsenme, vatana duyulan özlem
boyutlarıyla ele alıp değerlendiren yazar, Yurdumu
Özledim romanında dıs göç sorununun çocuk boyutuna
dikkatleri çeker.
Bu romanda; ailesiyle birlikte Almanya’ya giden,
oradaki çevreye, okula uyum sağlamada zorlanan,
yeterince bilmediği bir dil ile eğitim görmenin sıkıntılarını
yasayan, Alman öğretmen ve öğrencilerin ayırımcı
tavırlarıyla karsı karsıya kalan, iki kültür arasında
sıkısan, yasadığı olumsuzluklardan dolayı okuldan
uzaklasan ve her geçen gün biraz daha “yurdunu
özleyen” Atıl sahsında dıs göç sorununun çocuk boyutu
bütün gerçekliğiyle gözler önüne serilmeye çalısılır.
Bu makalede; Batı Almanya’ya dıs göç
sorununun tarihsel gelisimi, Atıl’ın Almanya serüveni,
karsılastığı sorunlar, üzüntüleri, sevinçleri, özlemleri
romandan yapılan çarpıcı alıntılarla desteklenerek ortaya
konulmaya çalısılmıstır.

7 4 7