Cevaplar

2012-11-24T15:37:32+02:00

Sahih ve ekseri âlimlerin üzerinde durduğu görüş şudur; Resul kendisine müstakil olarak kitap gelen peygambere denir. Kendisine müstakil kitap gelmeyen peygamber ise vahiy yolu ile tebliğe memur edilse bile nebidir, resul değildir. Her resul nebidir, her nebi resul değildir.
Nebî ve resul kelimelerinin aynı anlama mı, yoksa ayrı ayrı anlamlara mı geldikleri konusunda âlimler çeşitli görüşler öne sürerek ihtilaf etmişlerdir. Bazı âlimler ikisinin de aynı anlama geldiğini söylemiştir. Bazıları ikisinin gaybdan haberli olma ve nübüvvet özelliklerini bildirme, derece bakımından yükselme hususunda birleştiklerini fakat nebînin yalnız ibadetle vazifeli olduğunu resulun ise hem ibadet hem de tebliğle vazifeli olduğunu, söylemişlerdir. 

0
2012-11-24T17:51:41+02:00

resul: KEndisine yeni bir kitap ve din peygamberlere denir.

nebi: Kendisinden önceki peygamberin getirdiği emir ve yasak ilkelerini insanlara açıklayıp öğretmekle görevli peygamberlerdir.

1 3 1