Atatürk’ün 1 Kasım 1934 günü mecliste yapmış olduğu konuşmasından yola çıkarak aşağıya bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Tarih: 1 Kasım 1934 Yer: Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk, “Arkadaşlar! Güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istedi- ğinizi biliyorum. Bu yapılmaktadır. Ancak bana kalırsa bunda çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan ‘Türk musikisidir.’ Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Ulusu ince duygularını düşüncelerini anlatan, yüksek deyişlerini, söyleyişlerini toplamak, onları genel musiki kurallarına göre işlemek gerekir, ancak Türk ulusal musikisi böyle yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir. Kültür İşleri Bakanlığının buna değerince önem vermesini, kanunun ona yardımcı olmasını dilerim.

1

Cevaplar

2012-11-24T16:11:19+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Atatürk; çok yönlü bir liderdir. Bu yargının doğruluğunu buradan da anlayabiliriz. Atatürk, burada müziğin bir ülke için olan değerini anlatmıştır. Müzik bir ülkenin duygularını yansıtan bir şeydir. Ülkenin kültürünü, deyişlerini, söyleyişlerini müzik aracılığıyla duyabilirsiniz. Yeteri kadar ilgilenilirse Türk müziği yükselebilir, belki evrensellik derecesinde bile olabileceğini vurgulamıştır bence.

172 4 172