boşluklarr?
1=Cografi kosulların degismesi sonucunda , canlı türleri ; ya yeni ortamlara ........... saglar ya da ............ eder.
2=Göllerde ve denizlerde yasayan canlıların büyük bir bölümü .......... yakın tabakalarda yasamaktadır.
3=Canlıların yeryüzünde dagılısını etkileyen cogragfi faktörler ,
A) ..........faktörler
B)........... faktörler
C).............dır

1

Cevaplar

2012-09-29T15:03:21+03:00

1. uyum sağlar ya da adabtasyon yapar.

2. kıyıya

3.a)İklim a)İnsan a)Kıtaların Kayması
b)Yerşekilleri b)Diğer Canlılar b)İklim Değişiklikleri
c)Toprak

0