Cevaplar

2012-11-24T19:59:26+02:00

Yerel Saat Problemleri:Yerel saat problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.

 

a. Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.

 

b. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, doğuda yerel saat daima ileri, batıda yerel saat daima geridir.

 

c. Doğudaki bir noktanın yerel saati verilip, batıdaki bir noktanın yerel saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saatinden çıkarılır.

 

Örnek:  42° D  boylamındaki Siirt’te yerel saat 11:10 iken, 29°  D  boylamındaki İstanbul’da yerel saat kaç olur?

(42-29) X 4  =>  13 X 4 = 52     

11:10 – 00:52 = 10:18 İstanbul’da saat 10:18 olur.

 

d. Batıdaki bir noktanın yerel saati verilip, doğudaki bir noktanın yerel saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saati ile toplanır.

 

Örnek: 30° D boylamındaki İzmit’te yerel saat 09:20 iken 44° D boylamındaki Iğdır’da  yerel saat kaçtır?

(44-30) X 4  =>   14 X 4 = 56

09:20 + 00:56 = 10:16  Iğdır’da saat 10:16 olur. 

2.Güneş Problemleri:
 Güneş problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.

 

a.Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.

 

b.Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için,doğuda Güneş erken doğar erkenbatar, batıda Güneş geç doğar geç batar.

 

c.Doğudaki bir noktada Güneş’in doğuş saati verilip, batıdaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saati ile toplanır.

Örnek:  42° D  boylamındaki Siirt’te 05:30’da doğan Güneş, aynı  enlem ve 29° D  boylamındaki Denizli’de kaçta doğar?

(42-29) X 4 =>  13 X 4 = 52

05:30 + 0:52 = 06:22    Güneş Denizli’de 06:22’de doğar. 

d.Batıdaki bir noktada Güneş’in  doğuş saati verilip, doğudaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saatinden çıkarılır.

Örnek:  33° D  boylamındaki Ankara’da 17:30’da batan aynı  enlem ve 42° D boylamındaki Erzurum’da kaçta batar?

 (42-33) X 4  =>   9 X 4 = 36

17:30 - 00:36 = 16:54  Erzurum’da Güneş 16:54’te batar. 

Not: Güneş’in doğuş  saati verilip batış  saati veya batış  saati verilip doğuş saati istenirse, gündüz uzunluğunu ifade eden ipuçlarının mutlaka bulunması  gereklidir. 
Örneğin, Ekinoks tarihi, 21 Mart, 23 Eylül, Aydınlanma dairesinin Kutup noktalarından geçtiği gün, Güneş ışınlarının Ekvator’a dik düştüğü gün vs.

1 4 1