Cevaplar

2012-11-24T19:39:58+02:00

Maddenin Temel Özellikleri

KİMYA : Maddenin yapısını ve maddeler arasındaki ilişkiyi inceleyen pozitif bir bilimdir.

MADDE : Hacmi ve kütlesi olan her varlık maddedir. "Taş, hava, su, ağaç... vb. gibi."
MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ : Her maddede olması gereken özelliklere ortak özelliklere denir. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

1) Kütle : Evrendeki madde miktarıdır.

2) Hacim : Madde miktarının uzayda doldurduğu boşluktur.

3) Eylemsizlik : Maddenin sahip olduğu durumu koruma isteğidir.

4)Tanecikli Yapı:Bütün maddeler atom denilen küçük taneciklerden yapılmıştır.Atomlar da proton,nötron ve elektron gibi küçük taneciklerden yapılmıştır. Bütün bu tanecikler arasında boşluklar vardır. Onun için madenin yapısında boşluklu ve tanecikli yapı esastır.

5) Elektrikli Yapı: Bütün maddelerin yapısında + ve - yükler mevcuttur. Bunlardan biri eksik olursa madde madde olmaktan çıkar.

 

Kaynak: Maddenin Özellikleri Nelerdir? http://www.webhatti.com/soru-cevap/542429-maddenin-ozellikleri-nelerdir.html#ixzz2DAA4FjPD
whkaynak

bunu buldum işine yarar heralde...:)

4 1 4
2012-11-24T21:13:06+02:00

Maddenin Özellikleri 

Fiziksel özellikler
Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir.

Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği, katı, sıvı, gaz hâlleri, erime noktası, kaynama noktası fiziksel özelliklerdir.


Kimyasal özellikleri

Maddenin reaksiyon verebilme veya başka maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir.

Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir.

Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suyla reaksyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir.


Radyoaktif özellikler
Bazı maddeler kendiliğinden ışın yayar. Bu özelliği yapısında bulunduran elementlere radyoaktif elementler denir.
uranyum, radyum, toryum gibi elementler radyoaktiftir.

1 5 1