Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-24T19:15:54+02:00

A) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (25 puan)
1) Bir moda dergisinde yer alan elbise ve takı fotoğrafları dildışı göstergelerden………………… ……..
2) ………………..anlam alışverişidir.
3) Karahanlı dönemi eserleri şunlardır?........... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
4) Destansı hikayelerden oluşan “Dede Korkut Kitabı” …………………………………….. ile yazılmıştır.
5) 15. yy. sonlarından 20.yy. başlarına kadar Anadolu, Kırım, Irak, Suriye, Adalar, Rumeli ve Kuzey Afrika’da kullanılan Türk yazı diline……………………………………… ……..adı verilir.

B) Aşağıdaki testleri cevaplayın? (10 puan)
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken "de" bitişik yazılmıştır?
A) Bursa'da birçok akrabam var.
B) Duvarda ki resmi kim yaptı?
C) Emeklilik ikramiyesiyle evden sonra arabada almışlar.
D) Her gece periler uyur odamda.
E) Karanlık avluda döner bir çıkrık 

2) Gelmiş geçmişle gelecek iç içe
Bu darağacı keser dalı ömrü uzasın diye
Bu bir kültür hazinesidir
Çilesiz çabasız elbet gelmez dile
Bu dörtlükte, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü daralması D) Kaynaştırma E) Ulama


C)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)
1) ( ) İletişim türlerinden birisi arabayla iletişimdir.
2) ( ) Ateş ve öksürük hastalığın göstergesidir.
3) ( )Çekimli fiiller cümlede yüklem göreviyle kullanılır.” Cümlesi dil ötesi işleviyle kullanılmıştır.
4) ( )Fransızca Latince’den doğan dillerden birisi değildir.
5) ( ) Boğumlama kusurlarından birisi tutukluktur.

D)Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)

Ööörencilerimiz yazı dili
Kitap konuşma dili
Sooora argo
Özbekçe ağız
Konya dili şive

E)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız? (45 puan)
1) “Postacının bize ulaştırdığı bir mektup örneği” üzerinde iletişimin ögelerini gösteriniz.
2) Kökeni bakımından diller kaç gruba ayrılır? Türkçe hangi dil grubuna girmektedir?
3) Bir telefon görüşmesinde muhatabına “Sana sesleniyorum, orada mısın? Bak beni dinle?” gibi iletiler gönderiyor ve “Dostum, hey kardeş!” gibi hitap cümleleri kullanıyorsa dili daha çok hangi işlevde kullanır?

4) “yiyecek, kaybettim,aklımdan,ya ktı,sıcacık” kelimelerinde görülen ses olaylarını açıklayınız.

5) Şivenin tanımını yaparak, iki tane örnek veriniz.
6) Aşağıdaki kelimelerin büyük ve küçük sesli uyumuna uyup uymadıklarını gösteriniz. 
BÜU K Ü U 
yürüyordu uymaz uymaz 
göstermelik
ayakkabı
gelincik
anlattıklarımın
geliyor

7)Tabloda verilen kelimelerde yazım yanlışı yapılmıştır. Kelimelerin doğru şeklini ve yanlış yazılış sebebini tabloya yazınız.

Yanlış yazılmış kelimeler Kelimelerin doğru yazımı Yanlış yazılış sebebi

0