Cevaplar

2012-11-24T19:09:33+02:00

Yapım Ekleri
Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerdir. Bir sözcükten yeni anlamlı başka sözcük türetir. Yapım ekleri dörde ayrılır:

İsimden isim yapım ekleri
“-cı, -lık, -lı, -ce, -daş….”

Örnek:

İz-ci, diş-çi, aş-çı

Ön-lük, diz-lik, boş-luk

Akıl-lı, yol-suz, iş-siz

Türk-çe, yurt-taş, vatan-daş….

 

İsimden fiil yapım ekleri
“-la, -laş, -lan, -a, -l…..”

Örnek:

Baş-la, buhar-laş, akıl, lan

İnce-l, dar-al, kan-a, yaş-a

 

Fiilden isim yapım ekleri
“-i, ici, -im, gin, -me, -mek, -iş, -en…..”

2 3 2