Cevaplar

2012-11-24T20:12:27+02:00

Yazılı kaynaklar
Sözlü kaynaklar
1elden kaynaklar
2. elden kaynaklarr  

0
2012-11-24T20:13:36+02:00

-Kartoğrafya(harita biLimi)
-KLimatoLoji(ikLim biLimi)
-JeomorfoLoji(yerşekLi biLimi)
-Hidrografya(su biLimi)
-Biyocoğrafya(canLı biLimi)
biyocoğrafya da kendi içinde
zooLoji(hayvan biLimi) ve Botanik(bitki biLimi) oLarak ikiye ayrıLır.

0