Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-24T21:02:05+02:00

Çevre:
Organizmayı çevreleyen, onun gelişimini ve yaşamını etkileyen dış koşulların toplamıdır. Psikolojinin ilgi alanı daha çok davranışın gerçekleştiği dış çevredir. Buna göre insanın içinde bulunduğu çevre doğum öncesi çevre ve doğum sonrası çevre olarak ikiye ayrılır.

Uyarıcı:
Organizmayı etkileyen iç ve dış faktörlerdir. Uyarıcı bir ses bir ışık gibi dıştan gelen bir etki veya acıkmak, susamak gibi içten gelen bir etkide olabilir.

1 5 1
2012-11-24T21:02:20+02:00

uyarıcı : Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih: “Her bir dönemin incelenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ulusal yeteneklerimizi, eksiklerimizi anlamak bakımından uyarıcıdır.


çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: “Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır.” -O. Rifat. 2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: “Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.” -A. Ağaoğlu. 3. Yağlık: “Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti.” -M. Yesari. 4. mec. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: “Burada hükûmet çevrelerinin de övgüye değer davranışını belirtmek gerekir.” -M. And. 5. mec. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: “Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir.” -H. Taner. 6. db. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. 7. mat. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. 8. top. b. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

0