Cevaplar

2012-11-24T22:11:52+02:00

Algoritma, matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir. Algoritmalarbilgisayarlar tarafından işletilebilirler. Algoritma kelimesi, Özbekistan'ınHarezm, bugünkü Türkmenistan'ın Khiva kentinde doğmuş

 koy, tekrar 1'den başla.

Bu örnekte m%n bölmenin kalanıdır, yani 'deki gibi. Algoritmayı 33 ve 15'e uygulayalım:

 

sonuç

Bir de bilgisayar algoritmasına örnek verelim. Kullanıcının girdiği dört sayının ortalamasını görüntüleyen algoritmayı yazalım:

A0 --> Başla A1 --> Sayaç=0 (Sayaç'ın ilk sayısı 0 olarak başlar.) A2 --> Sayı=? : T=T+Sayı (Sayıyı giriniz. T'ye sayıyı ekle ve T'yi göster.) A3 --> Sayaç=Sayaç+1 (Sayaç'a 1 ekle ve sayacı göster.) A4 --> Sayaç<4 ise A2'ye git. (Eğer sayaç 4'ten küçükse Adım 2'ye git.) A5 --> O=T/4 (Ortalama için T değerini 4'e böl) A6 --> O'yu göster. (Ortalamayı göster.) A7 --> Dur   puan ver
0