Cevaplar

2012-11-24T21:52:45+02:00

edebiyatı cedide:Edebiyat-ı Cedide veya bilinen diğer ismiyle Servet-i Fünun EdebiyatıII. Abdülhamitdöneminde, Servet-i Fünun adlı derginin çevresinde toplanan sanatçıların Batı etkisinde geliştirdikleri bir edebiyat hareketidir.


serveti funu:Edebiyat-ı Cedide, diğer bilinen ismiyle Servet-i Fünun Edebiyatı, II. Abdülhamit döneminde, Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan sanatçıların batı etkisinde geliştirdikleri bir edebiyat hareketidir.


mutasarrıflık:

Mutasarrıfın görev ve makamı 
Örnek: On sekiz sene kaymakamlık ve mutasarrıflık ettim. Ö. Seyfettin Sancak.

irtica:Gericilik: “Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar.” -R. N. Güntekin.


ilitica: sıgınma

realizm: gerçekçilik

idealizm: Ülkücülük: a. Bir ülküyle belirlenmiş olan ve bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü,

münferit: Tek, ayrı, kendi başına olan: “Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi.”

1 1 1