Cevaplar

2012-11-24T22:26:04+02:00

hz muhamed efendimiz uzun boylu gür sakkalı  sade giyinen 

yanlış hatırlamıyosam 

 

temizligi her dayim önem göseteridi dişlerini misbakla temizlerdi

 

puan ver 

2 2 2
2012-11-24T22:29:27+02:00

1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ÇEVRE
Hz. Muhammed gençliğinde, yirmi yaşında iken Dördüncü Ficar Savaşı’na katılmıştır. İslam öncesi dönemde kabileler arası sık sık savaş çıkardı. Fakat bunlardan dördü Arapların haram olarak kabul ettikleri aylarda yapıldığı için bu savaşlara Ficar savaşları adı verilmiştir. Kureyş kabilesi ile Hevazin kabilesi arasında gerçekleşen bu savaş, ticari rekabet sonucu Kureyş’in müttefi ki olan Kinane kabilesinden birinin Hevazin kabilesinden birini öldürmesi üzerine çıkmıştır. Bu savaş Kureyş kabilesinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Dördüncü Ficar Savaşı’nda Hz. Peygamberin ailesi olan Haşimoğulları da Kureyş birlikleri içeri-sindeki yerini almış ve savaşa Hz. Peygamberin amcası Zübeyr komutanlık yapmıştır. Hz. Peygamber’ in bu savaş sırasında ön safl arda çarpışmayıp amcalarına ait eşyaları koruduğu ve atılan okları toplayarak amcalarına vermekle yetindiği aktarılmaktadır. Kureyş için bu savaşın önemine gelince Harem bölgesinde haram aylarda yaşanan güvenlik ortamının ortadan kalkması hem Kâbe’nin kutsallığını hem de Kureyş’in ticaretini zedeleyeceğini düşünüyorlardı. Bu nedenle böyle bir durumun ortaya çıkmasına engel olmuşlardır.
2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
571- Fil Olayı. Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı.
571- Son Peygamber Hz Muhammed (s.a.) doğdu.
571- Hz. Peygamber sütannesi Halime’nin yanında kalmaya başladı.
575- Hz. Peygamber Mekke’ye annesinin ve ailesinin yanına döndü.
577- Hz. Peygamber’in annesi Âmine vefat etti.
579- Dedesi Abdulmuttalip vefat etti.
579- Amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı.
583- Amcası Ebu Talip ile birlikte Busra’ya ticaret kervanıyla gitti.
588- Amcası Zübeyr ile Yemen’e ticaret kervanıyla gitti.
591- Ficar Savaşı’na katıldı.
591- Erdemliler Sözleşmesine (Hılf’ul-Fudûl) katıldı.
Hz. Peygamber, Ficar savaşından kısa bir süre sonra Haşim, Muttalip, Eset, Zühre ve Teymoğullarının bir araya gelmesiyle kurulan Erdemliler Sözleşmesi-nin içerisinde yer almıştır. Bu sözleşmenin yapılma-sının sebebi Ficar Savaş’larından sonra Mekke’de can ve mal güvenliğinin kalmaması, haksızlıkların artmasıdır. Hz. Peygamberin amcası Zübeyr şehrin ileri gelenlerinden Abdullah b. Cüdan’a başvurarak onu bu işin görüşülmesi için bir toplantı yapmaya ikna etti. Abdullah b. Cüdan’ın evinde toplananlar Mekke halkından veya dışardan gelen kimselerden haksızlığa uğrayanların yanında yer alacaklarına ve haklarını alıncaya dek onları destekleyeceklerine dair söz vermişlerdir. Nitekim bu sözleşmenin yapılmasından sonra malları haksız yere elinden alınan Yemenli bir tüccar Hz. Muhammed’e başvurmuş, o da Âs b. Vail’den malları alıp sahibine iade etmiştir. Hz. Peygamber daha sonra şu ifadelerle bu sözleşmeyi övmüştür: “Ben, Abdullah b. Cüdan’ın evinde öyle bir sözleşmede yer aldım ki bu sözleşmeyi kızıl develere değişmem. Eğer şu an böyle bir sözleşmeye çağrılsam hemen gider orada bulunurum.” 1 Ahmed b. Hanbel, I/190
595- Hz. Hatice’nin kervanını Şam’a götürdü.
596- Hz. Hatice ile evlendi.
598- Hz. Peygamber’in oğlu Kasım doğdu. (Ebu’l Kasım diye künyelendirildi.)
Hz. Muhammed’in ilk erkek çocuğunun ismi Kasım’dır. Yine Hz. Peygamberin ilk vefat eden çocuğu da Kasım’dır. İki yaşında vefat etmiştir. Künye o dönem Arap toplumunda, ilk doğan erkek çocuğunun ismine bağlı olduğu için Hz. Peygamberin künyesi Ebu’lKasım’dır.
599- Hz. Peygamber’in amcasının oğlu Hz. Ali doğdu.
Hz. Ali, Hz. Peygamberin amcasının oğludur. Peygamberimiz amcasının ve yengesinin kendisine yaptıkları iyiliklere karşılık Hz. Ali’yi yanına alarak onu sanki kendi çocuğuymuş gibi yetiştirmiştir. Hz. Ali’nin, Hz. Peygambere kan bağıyla bağlı olması, bizzat Hz. Peygamber tarafından yetiştirilmesi, ilk çocuk Müslümanlardan olması ve Hz. Peygamberin kızı ile evlenmiş olması sebebiyle Hz. Peygamber’in hayatında çok önemli bir yere sahiptir.
600- Hz. Peygamber’in Kızı Zeynep doğdu.
Zeynep, Hz. Peygamberin ikinci çocuğu ve kızlarının en büyüğüdür. Babası otuz yaşında iken dünyaya gelmiştir. Hz. Hatice’nin arzusu üzerine Hz. Peygamber Zeynep’i teyzesinin oğlu Ebu’l Âs b. Rebi ile evlendirmiştir. Bu evlilikten Zeynep’in Ali ve Ümame adlı iki çocuğu dünyaya gelmiştir.
604- Hz. Peygamber’in Kızı Rukiye doğdu.
Rukiye, Hz. Peygamber otuz üç yaşındayken dünyaya gelmiştir. Rukiye, Ebu Lehep’in oğlu Utbe ile nişanlandı. Hz. Muhammed peygamberlik gelince kızı Rukiye de İslam’ı kabul etti. Ebu Lehep ve hanımı, kendilerinin İslam’a karşı olmalarından dolayı oğullarını
Hz. Peygamberin kızı Rukiye’den ayrılmaya zorladılar. Neticede nişan bozuldu. Bundan sonra Hz. Peygamber Rukiye’yi Hz. Osman ile evlendirdi. Rukiye kocasıyla birlikte Habeşistan hicretine katıldı. Daha sonra Mekke’ye dönerek Medine’ye hicret etti ve burada yaşamaya başladı. Hicretin 2. yılında Bedir Savaşı hazırlıkları esnasında hastalandı. Hz. Peygamber, Hz. Osman’ı sefere götürmedi ve hasta hanımıyla ilgilenmesi için Medine’de bıraktı. Ancak Rukiye, Hz. Peygamber savaştayken vefat etti. Hz. Osman’dan dünyaya gelen Abdullah adındaki oğlu ise iki veya altı yaşında iken vefat etti.
608- Hz. Peygamber’in Kızı Ümmügülsüm doğdu.
Ümmügülsüm Hz. Peygamber otuz dört yaşında iken dünyaya gelmiştir. Ebu Lehep’in oğullarından Uteybe ile nişanlandı. Annesinin ve babasının zorlaması sonucu Uteybe Ümmügülsüm’den ayrıldı. Ümmügülsüm hicrete kadar babasının evinde yaşadı. Hz. Peygamber’in diğer aile fertleriyle birlikte Medine’ye hicret etti. Ablası Rukiye’nin vefatından sonra Hz. Osman’la evlendi. Hicretin 9. yılında vefat etti. Kaynaklar Ümmügülsüm’ün herhangi bir çocuğunun olmadığını bildirmektedir.
608- Kendisini Muhammedü’l-Emin olarak adlandıran Mekkelilere Kâbe Hakemliği yaptı.

 
3 3 3