Cevaplar

2012-11-24T23:57:50+02:00

Özdeş olma durumu, °ayniyet. Değişen durumlarda aynı kalma, aynı olma. İki yanı birbirinin aynı olan ya da harflerle verilen sayısal değerler ne olursa olsun iki yanı da sayıca eşit değerler alan eşitlik.

0
2012-11-25T00:14:03+02:00

 ÖZDEŞLİKLER 
I) Tam Kare Özdeşliği: 
a) İki Terim Toplamının Karesi : (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 
b) İki Terim farkının Karesi : (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 

İki terim toplamının ve farkının karesi alınırken; birincinin 
karesi,birinci ile ikincinin iki katı, ikincinin karesi alınır. 

c) Üç Terim Toplamının Karesi: 
(a +b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2 (ab + ac + bc) şeklindedir. 

II) İki Terim Toplamı veya Farkının Küpü : 

a) İki Terim Toplamının Küpü : (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 
b) İki Terim Farkının Küpü : (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 

Birinci terimin küpü;( ) birincinin karesi ile ikincinin çarpımının 3 katı, (+) birinci ile ikincinin karesinin çarpımının 3 katı,( ) ikin 
cinin küpü biçimindedir. Bu açılımlara Binom Açılımıda denir 

Not:. Paskal Üçgeni kullanılarak 4.,5.,6.,...Dereceden iki terimli 
lerin özdeşliklerini de yazabiliriz.

0