Cevaplar

2012-11-24T23:46:05+02:00
Orman

Orman ağaç, flora ve hayvanî canlılar topluluğu. Orman; belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitlihayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitlifaydalar sağlayan bir servettir. Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve var

1 4 1
2012-11-24T23:51:41+02:00
Yasadışı ağaç kesimi

 

Türkiye'de ormanların hemen tamamı devlet mülkiyetindedir ve Anayasamıza göre ormanlar yine devlet tarafından işletilir. Üretim miktarı, ormanın artım kapasitesine dayanan projeksiyonlara göre hesaplanır ve Orman Amenajman Planlarında yer alır.

 

Türkiye'de ormanların hemen tamamı devlet mülkiyetindedir ve Anayasamıza göre ormanlar yine devlet tarafından işletilir. Üretim miktarı, ormanın artım kapasitesine dayanan projeksiyonlara göre hesaplanır ve Orman Amenajman Planlarında yer alır. Orman İşletmeleri, üretim faaliyetlerini planda öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirir. Gelecek kuşakların da ormanlardan faydalanabilmesinin güvence altına alınması, yani ormanların sürdürülebilir yönetimi için bu en temel şarttır. Ancak ne yazık ki ülkemizde, yasal olarak gerçekleştirilen üretimin yanında yakacak ya da yapacak odun olarak yasal olmayan yollarla her yıl ormanlardan kesilen ağaç miktarının en az 10 milyon m3 olduğu tahmin edilmektedir. Bu, yalnızca ekonomik bir kayıp ya da gelecek kuşakların haklarına vurulan bir darbe değil aynı zamanda ekolojik bir felaketin en önemli nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkar.


Yetişmiş ağaçları kesmek, yaş ağaçları boğmak, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama veya kabuk, çıra, katran, sakız çıkarmak, kömür yapmak gibi girişimler Orman Yasasınca yasaklanmıştır. Devlet ormanlarında ağaç kesimi, damgalanması ve nakil izninin verilmesi Orman İşletme Şeflikle
0