Cevaplar

2012-11-25T01:36:26+02:00

 Zonal topraklar herhangi bir yerde hakim olan bitki örtüsü ve iklim koşullarına göre oluşmuş topraklardır İklim etkisiyle oluştuklarından Klimatik topraklar olarak da bilinirler Çeşitleri de vardır. Tundra, Podzol v.s


0
En İyi Cevap!
2012-11-25T01:39:25+02:00

Zonal topraklar çoğunlukla eğimin az olduğu alanlarda oluşan topraklardır. Topraklar oluşum özelliklerine göre taşlı, kireçli, kumlu, humuslu, milli gibi çeşitlere ayrılırlar. Bitki artıklarının zamanla ayrışmasıyla toprağa bitkisel besin maddeleri de karışır buna humus denir. Yağışın bol, bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda görülen topraklar, bitki örtüsü bakımından zengin olduğundan humus bakımından da zengindir.

Yağışın çok olduğu ekvatoral kuşakta yağışlarla toprak çok yıkandığından topraktaki humus oranı azdır.Bu bölgelerde toprak nemli olduğundan koyu renklidir.Zonal topraklar da normal toprak profiline sahiptir. A, B, C, horizonları belirgindir.

Zonal Toprakların Çeşitleri Nelerdir?
1-) Laterit
Yağış ve sıcaklığın yüksek olduğu Ekvatoral kuşağın topraklarıdır.Bitki örtüsü sık olduğundan, toprağa humus karışır. Fakat bölgede topraklar aşırı yıkanmadan dolayı humusça fakirdir.Tarımsal verim bu topraklarda düşüktür.

2-) Kahverengi Orman Toprakları
Orta Kuşakta nemli iklim bölgelerinde görülen topraklardır.Genelde yayvan yapraklı ormanlar altında gelişen humusça zengin verimli topraklardır. Aşırı yıkanma yoktur.Okyanus ikliminin görüldüğü alanlarda görülür.

3-) Terra Rossa (Kırmızı Akdeniz Toprakları)
Akdeniz iklim bölgelerinde bulunan topraklardır. Kalkerli kayalar üzerinde oluştuğundan toprakta kireç oranı yüksektir.Bu yüzden tarımsal verim yüksek değildir.Sulamayla tarım yapılır.Toprakta demiroksit fazla olduğundan kırmızı renklidir.

4-) Podzol Topraklar
Nemli soğuk iklim bölgelerinde görülür.İğne yapraklı ormanlar altında gelişen topraklardır.Humusça fakirdir.60 derece enlemleri çevresinde görülür.

5-) Tundra Topraklar
Kutba yakın bölgelerde görülen topraklardır.Yaz mevsiminde sıcaklığın artıp, kar ve buzların erimesiyle bataklığımsı bir yapı alır.Tarıma elverişsizdir.

6-) Çernozyom Topraklar
Yazları yağışlı karasal iklim bölgelerinde yetişen yüksek boylu çayırlar altında oluşurlar.Sıcaklık düşük olduğundan çayır artıkları yeterince ayrışmadan toprak üstünde kalır. Bu yüzden toprağın üst katı siyah renklidir. Buralarda yoğun olarak büyükbaş hayvancılık yapılır.

7-) Kahverengi Step Toprakları
Yarı kurak iklim bölgelerinde step bitki örtüsü altında gelişen aşırı buharlaşmadan dolayı tuz ve kireç oranı yüksek humus bakımından akir topraklardır. Topraktaki tuzların kılcallaşma ile yüzeye çıkmasına çoraklaşma denir.

8-) Çöl Toprakları
Yağış miktarının çok az olduğu bölgelerde görülen topraklardır. Kimyasal ve organik çözülmenin yetersiz olmasından toprak oluşumunu tamamlayamamıştır.Yağış olmadığından toprakta tuz ve kireç oranı çok fazladır.Bu topraklar tarıma elverişsizdir.

1 5 1