Cevaplar

2012-11-25T10:46:41+02:00

Anadolunun Türk yurdu olmasına İslam alimleri ve yoldaşlarının büyük katkıları olmuştur. Bunlardan biri de Hacı Bektaşı Veli’dir. Anadolu’da Mevlana, Yunus Emre ve Ahmet Yesevi gibi ünlü islam tasavvuf alimleri yaşamıştır. Bu alimlerden biride Hacı Bektaşı Velidir.

 


Hacı Bektaşı Velinin katkıları ise şöyledir;

-Türkçe olarak ibadet yaparak Türkçenin önemini ve Türklüğü bundan yüzyıllar önce ortaya çıkardı.
-Kurduğu tasavvuf okulları ile eğitim ve sanat dalında öğretici olmuş ticareti geliştirmiştir.
-Tasavvuf okullarından kişiler sadece dini eğitim değil aynı zamanda çömlekçilik gibi mesleklerde öğreniyordu. Bu nedenle Hacı Bektaşı Veli düzenli yerleşimin öncülerinden olmuştur.MEVLANA;
Mevlana, Farsça okuyup, Farsça yazması yanında Rumca’yı da ana dili gibi konuşup yazmaktadır Eflatun ve diğer Yunan filozoflarının yanında Rumca’dan okumuş ve çevirisini de yapmıştırDönemin bilim alanında Mevlana’nın bu doğrultuda büyük katkıları olmuştur
Mevlana kendi tekkesinden çeşitli ulusların öğrencilerine dersler vermekteydi Bunlar arasında Türkler, Ermeniler, Araplar, İranlılar Rumlar vardı Farklı milliyetlerden farklı insanları eğitilmesi öğünülecek bir durumdur Mevlana’nın kentli olmasının ardındaki sır budur Mevlana’nın şiirlerinin bir bölümünü bu milleyetten öğrencileri derlemiştir

11 4 11