Cevaplar

2012-11-25T10:51:24+02:00

Fenafillah, "Ölmeden önce ölmek" anlamına gelir. Tasavvuf inancına göre, evrende gerçekte Allah'ın varlığından başka ebedi olan gerçek varlık yoktur; varlıklar onu gösteren birer aynadır. İnsan, er ya da geç Allah'a geri dönecektir. Bir Vahdet-i Vucut kavramıdır[1]. Nefsin arzularından geçip varlığını Allah için görmektir. Kul bu makamlarda kendinden ve sıfatlarından fani olarak Hakk'ın sıfatlarıyla beka bulur. Fena fi-llah şeklinde yazılır. Damlanın okyanusa düşmesi misali Allah'ın zatında ruhun yok olması gibidir. Savaşırken yeni bir ruh verilerek devam etmenin ilk adımıdır. Tasavvuftaki en son mertebe olan salah makamının kapısıdır.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-25T10:51:30+02:00

Fenafillah, bir tasavvuf terimi. Tasavvufta, insanın kendine ait sandığı birimsel varlığınınAllah'ın varlığı dışında bir varlık olarak mevcut olmadığını ve hakikatte tümözelliklerinin Allah tarafından varedildiğini farketmesi suretiyle erişilebilecek yüksek bir mertebe, bir bilinç hâli. Doğu dinlerindeki nirvana kavramına denk olduğu söylenir.


0