Cevaplar

2012-11-25T11:10:01+02:00

Düzlük-yuvarlaklık uyumu da denir. Bu kurala göre bir kelime düz ünlü (a, e, ı, i) ile başlıyorsa sonraki ünlüler düz; yuvarlakünlü (o, ö, u, ü) ile başlıyorsa sonraki ünlüler ya dar yuvarlak (u, ü) [4] ya da düz geniş (a, e) olmalıdır:

Örnekler:
arkadaşkaranlık, kelime, merdiven, serilmek, ıslık, ılık, ırak,sıcaklık, incelik, iyi
kova, orak, oğlak, oğlan, gözlem, önem, uğrak, uygar, uğraşmak, üzer, üçer
okul, kuru, uygun, olumlu, bozulmuş, çocuk, oğul, okul, ölümlü, öküz, uğur, ululuk, üçüz, üzüm, süzgün...

Büyük Ünlü Uyumu Nedir ? (Detay) :
Ünlülerin düzlük-yuvarlaklık , darlık-genişlik bakımın­dan birbirlerine uygunluğuna küçük ünlü uyumu denir. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde düz bir ünlü varsa (a, e, ı, i), daha sonraki hecelerde de düz ünlüler gelmek zorundadır.

ÖRNEK 
Bakıcı, aşınma, bilge, çayır, yayla, ...
Türkçe sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak bir ünlü varsa (o, ö, u, ü), sonraki hecelerde ya dar-yuvarlak olan "u, ü" ya da geniş-düz olan "a, e" gelir.

ÖRNEK 
Gözlük, sorgu, söylemek, görüş, gülmek...

1 5 1
2012-11-25T11:10:07+02:00

uyumuda denir. Ayşe kurala GÖRE BIR kelime DüzÜnlü (A, e, ı, i) Ile başlıyorsa sonraki ünlüler Düz; Yuvarlak Ünlü (O, ö, u, ü) Ile başlıyorsa sonraki ünlülerSana dar Yuvarlak (u, ü) [4] ya da Düz Genis (a, e) olmalıdır: Örnekler:


arkadaş, Karanlık, Kelime, merdiven, serilmek, ıslık, İlik, Irak,temperature, Incelik, Iyi 
kova, orak, Oğlak, oğlan, Gözlem, importance, Uğrak, uygar, uğraşmak, Uzer, Üçer
Okul'un, Kuru, Uygun, Ölümlü, bozulmuş, Çocuk, OĞUL, Okul'un, Ölümlü, öküz, uğur, ululuk, UCUZ, üzüm, süzgün ...

1 5 1