Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-25T11:16:54+02:00

OKUL-AİLE-ÇEVRE İLİŞKİSİNİN EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ
YERİ VE ÖNEMİ
Her sistem, bir çevre içinde yaşamaktadır. Sistem, çevresi elverişli ise yaşayabilir.
Çevre, sisteme ne denli gerekli girdileri sağlayabiliyorsa o denli elverişlidir. Okul, çevresinin
özelliklerini taşıyan, canlı, küçük bir organizmadır. Eğitim sisteminin topluma en açık ve
toplumla en çok ilişkide bulunan öğesi okuldur.
Bu durum, okulun sosyal bir örgüt olmasından kaynaklanır. Girdisi ve çıktısı insandır.
Girdiyi çevreden alır, belirli bir eğitim sürecinden sonra ürünü tekrar çevreye verir. Bu
yüzden çevreyle sıkı bir ilişki içindedir. Bu ilişkinin tam olarak gerçekleşmediği durumlarda
problemler ortaya çıkar.
Bütün okullar için çevresi önemlidir. Çevre denildiğinde okulun formal ve informal
ilişkilere girdiği bireyler, örgütler, kurumlar ve iş dünyası akla gelmelidir. Bu bağlamda okulun
genel çevresi, içinde yaşadığı toplumdur. Toplumun kültürel yapısı, siyasal düzeni, yönetsel
birimleri, ekonomik yapısı, toplumsal değişim ve eğilimleri, kaynakları, yasal düzenlemeleri,
bilimsel ve teknolojik gelişmişliği gibi pek çok d

 

1 5 1
2012-11-25T12:16:46+02:00

.öçnjmsxxbfvnömçbbbbbbbbbbbbbbbbb

0