Cevaplar

2012-09-29T15:49:36+03:00

yeraltı mağrası ,obruk : kimyasal t. kayaçlar
volkan konisi: dış püskürük kayaçalar
mercanadası, kömür : organik tortul kayaçlar
tor topografyası: iç püskürük kayaçalar

2 3 2
2012-09-29T15:50:48+03:00

iç püskürük kayaçlar: tor topografyası

dış püskürük kayaçlar:volkan konisi

kimyasal tortullar:lapya, yer altı mağarası

organik:mercanadası, kömür yatakları

2 3 2