Cevaplar

2012-11-25T11:51:34+02:00

entalpi entropi egzotermik ısı sıcaklık boşluk doldurma olarak geldi denklemi ters cevirip + mı - mi cevir hess kanunu ve termodinamik

1 1 1
2012-11-25T13:09:38+02:00

örnek bir klasik sınav kendini sınayabilirsin

alıntıdır...

11. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılısı Sorular

Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) No:

D Y
1 Bitkilerde sürekli bölünme yeteneğine sahip dokulara meristem doku denir.
2 Tüylerin görevlerinden biri de terlemeyi azaltmaktır.
3 Otsu ve odunsu bitkilerin genç kısımlarında destek turgor basıncı ile sağlanır.
4 Penkreas karma bezlere bir örnektir.
5 Endokrin bezler salgılarını doğrudan doğruya kana verir.
6 Lentiseller canlı olup epidermis gibi açılıp kapanarak terlemeyi sağlar.
7 Mantar doku bitkilerde fotosentez yapan dokudur.
8 Floem de taşıma tek yönlüdür.
9 Kambiyum dokusu en çok yapraklarda bulunur.
10 Özümleme parankiması bitkilerde su ve besin depolar.

Boşluk doldurma Soruları ( Uygun cevabı boşluğa yazınız) Her soru 3 puandır.

11 Dikotil otsu ve odunsu bitkilerde enine büyümeyi …………………………..sağlar.
12 Epidermisin üzeri yine epidermis tarafından salgılanan……………………tabakasıyla örtülüdür.
13 Epidermis hücrelerinin farklılaşması ile ……………………….ve ………………………..oluşur.
14 Tek katlı silindirik epitel hücrelerinden mikrovilluslu olanlar……………………………………………..…….. duvarında bulunur.
15 Mukus salgılayan tek hücreli bezlere………………………………………… denir
16 İletim doku çeşitlerinden soymuk borularında---------------------,odun borularında……………….. taşınır.
17 Çok yıllık odonsu bitkilerde destek …………………………………………ve ………………………………………..dokuları ile gerçekleşir.

SORULAR
Doğru Yanlış Soruları ( Hers soru 2 Puan)
D Y
1 Akşam sefasının karanlıkta açılması bir tropizm hareketidir.
2 İneklerde hücre içi sindirim görülür.
3 Bitkinin ışığa yönelmesi nastik bir hareketter.
4 Kalsitonin ve Parathormon vücutta mg ve demir dengesinin düzenlenmesini sağlar
5 Hormonların etki süresi sinirsel düzenlemeye göre daha hızlıdır
6 Besinler kalın bağırsakta villuslardan emilir. B
7 Adrenalin tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.
8 Büyüme Hormonu (STH) fazla salgılanırsa Devliğe neden olur.
9 Çizgili kaslar kasılırken A bandının boyu uzarken I Bandı boyu kısalır.
10 Dış iskelette kaslar iskeletin iç yüzeyine bağlanmıştır.
Boşluk doldurma soruları ( Her Soru 2 Puan)
11 ……………… hormonu metabolizmayı ve kalbin çalışmasını hızlandırır.
12 Omurgalılarda düz kaslar……………….olarak çalışırken , çizgili kaslar………………...larak çalışır.
13 Koyun Keçi gibi hayvanlarda ………….iskelet vardır.
14 Uzun Kemiklerin ortaki boşluğu ………………………iliği ile doludur.
15 Bitkilerde dıştan gelen uyartının yönüne bağlı olan hareketlere ……………………..denir.
16 İnsanda iskelet ……., …………….ve ………………….olmak üzere üç bölümden oluşur.
17 Çizgili kaslarda birikken …………………………………… yorgunluğa neden olur.
18 Bitkilerde ……………….. Hormonu meyve olgunlaşmasını sağlar.
19 Bitlilerin yer çekiminin etkisiyle geşilme göstermesine ……. ……………………….. Denir.
20 Lokmaların yemek borusunda ilerlemesini sağlayan hareketlere…………………………………denir

Klasik Sorular ( 10 ar puan)
21 Nasti ( Irganım ) hareketi nedir? Nasıl gerçekleşir.?
22 Kas kasılmasınıkimyasal olarak açıklayınız
23 Kas kasılması sırasında nelerin miktarı azalır?
24 İnsanda kimyasal sindirim nerelerde olmaktadır açıklayınız?
25 Sindirimin amacı nedir.? Açıklayınız
26 Vücudumuzun tüm hücrelerini etkileyen hormonlar hangileridir. Görevleriyle yazınız
C. KLASİK SORULAR (60 PUAN)

1. Eşeyli ve eşysiz üremeyi 5 özelliği ile kıyaslayınız.


2. Tomurcuklanma ile üremeyi anlatınız.


3. Polen oluşumunu anlatınız.

CEVAP ANAHTARI
A. DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)
( Y ) Mayoz bölünme eşeysiz üremenin temelini oluşturur.
( D ) İzogami büyüklükleri aynı olan iki gametin birleşmesidir.
( D ) Bitkilerde metabolizmanın en yüksek olduğu seviye 35 C’dir.
( Y ) Oksin,giberellin ve sitokinin bitkide büyümeyi yavaşlatıcı etki gösterir.
( Y ) Amniyon zarının düzenleyici görevi yoktur.

B. BOŞUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (20 PUAN)
• Tek hücrelilerden AMİPte bölünme her yönden olabilir.
• Spor hücreleri diploit eşey ana hücrelerinin MAYOZ bölünme geçirmesiyle oluşur.
• Oogamide sperm ve yumurtanın MAYOZla oluşması ve HAPLOİT kromozom taşıması benzer özelliklerdendir.
• Tohumun çimlenebilmesi için NEM - SICAKLIK ve OKSİJEN gereklidir.
• Sporları oluşturan diploit bitkiye SPOROFİT denir.
• Dişi ve erkek organı birlikte taşıyan çiçeklere TAM çiçek denir.
• Meyve sadece yumurtalıkların gelişmesiyle oluşuyorsa GERÇEK meyve denir.
• Erkek üreme sistemindeki yardımcı keseler: 1-COWPER 2- PROSTAT 3- SEMİNAL
• Bazı akvaryum balıklarında,köpek balıklarında ve deniz atlarında YALANCI İÇ gelişme görülür.
• Embriyonik örtülerden amniyon zarı GÖBEK BAĞInın yapısına katılır.

 
0