Cevaplar

2012-11-25T11:58:13+02:00

1.YASSIÇİMEN ŞAVAŞINDA BÜYÜK BAŞARI GÖSTERMESİ

ALAEDDİN KEYBUBATIN SÖĞÜT VE DOMANİCİ BUNA KARŞILIK VERMESİ

2.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu İlhanlıların zayıflamasından faydalanan Osman Bey, bağımsız hareket ederek Osmanlı Devleti'ni kurmuştur (1299). Osman Gazi'nin, Ahi şeyhlerinden Edebali'nin kızıyla evlenmesi Anadolu halkı tarafından kabullenilmesini ve desteklenmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Gelişmesini Sağlayan Etkenler Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesinde; Anadolu'da ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması Merkeziyetçi bir devlet anlayışı benimsenerek hakimiyetin tek elde toplanması Devletin Bizans sınırında kurulması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması Doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması Düzenli ve güçlü orduların kurulması gibi faktörler etkili olmuştur.
19 4 19