Cevaplar

2012-09-29T15:50:17+03:00

ham Madde ve sömürge arayışı.
-İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet.
-silahlanma yarışının hızlanması.
-Fransız ihtilalinin getirdiği milletçilik akımının etkisi.
-Fransızların alsos-loren bölgesini Almanlardan geri almak istemesi.
-devletlerarası bloklaşma.
-Avusturya’nın ve Rusya’nın balkanlar üzerindeki çıkar çatışmaları.
-siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın siyasi dengeleri değiştirmesi.

0
2012-09-29T15:50:27+03:00

18. ile 19. yüzyıllar arasında gerçekleşen Sanayi devrimi ve Fransız İhtilali Avrupa’yı siyasi,sosyal ve de ekonomik yönden önemli derecede etkilemişti.Sanayi devrimi ve Fransız İhtilali’nden etkilenen Avrupa ülkelerinin hepsi bir yerler sömürmeye ve egemenlik sağlamaya başladı.19. yüzyılda,dünyanın büyük bir kısmı bu sömürgeci Avrupa devletleri tarafından paylaşılmıştı.Ancak siyasi birliklerini 19. yüzyılın sonlarına doğru yeni tamamlamış olan Almanya ve İtalya,sömürgecilik yarışında çok geç kalmışlardı.Bazı küçük sömürgeler dışında pazar ve ham madde kaynağı elde edemeyen bu iki devlet daha geniş sömürgelere sahip olmak istediler.Özellikle Almanya, kurduğu güçlü sanayisi için ham maddeye ve ürünlerini satacağı pazarlara gereksinim duymaktaydı.Bu amaçla,güçlü bir savaş ve ticaret filosu kurdu.Almanya’nın deniz gücünün artması, en fazla sömürgeye ve en güçlü deniz filosuna sahip olan İngiltere’yi telaşlandırdı.Sonunda bu iki devlet arasında silahlanma yarışı başladı.

 

Almanya, sanayisi için gerekli ham maddeyi bulmak ve sömürge elde etmek için İngiltere’nin Asya ve Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolu kesmeye çalışıyordu.Bu amaçla Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerini geliştirmeye başladı.Çünkü bu yol Osmanlı topraklarından geçmekteydi.Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu,Almanya için önemli bir ham madde kaynağı ve geniş bir pazardı.Bu nedenle Almanya, Osmanlı İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurmak için her türlü girişimde bulundu.

Avrupa’nın ortasında güçlü bir Almanya’nın varlığı, doğuda Rusya ile batıda Fransa’yı çok rahatsız etti ve Avrupa’daki dengeleri değiştirdi.1871’de Fransa’nın Almanya’ya yenilerek ALSACE-LORRAİNE bölgesini yitirmesi, bu devleti, yıllardır düşmanı olan İngiltere ile yakınlaşmak zorunda bıraktı.

Rusya’nın sıcak denizlere inmek için kullandığı taktiklerin en önemlisi Slav asıllı Balkan milletlerini kışkırtarak Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını parçalama politikası, PANSLAVİZM idi.Bu durum sadece Osmanlıları değil, bünyesindeki bir çok Slav asıllı topluluğu barındıran Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu da etkiliyordu.Bu yüzden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,Almanya ile yakınlaştı.Yalnız kalan ve kendini tehlikede gören Rusya, amacına ulaşmak için İngiltere ve Fransa ile yakınlaştı.

Sanayisini kuran ve Akdeniz’de söz sahibi olmak isteyen İtalya da ham madde ve Pazar arayışı içindeydi.İtalya,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile yakınlaşarak Almanya’nın desteğini sağladı.

0