Cevaplar

2012-11-25T12:14:31+02:00
Uygur Türkleri uzun yıllar önce Göktürklerin, sonra da Kutluk Devleti'nin yönetimi altında yaşadılar. 
Kutluk Devletinin yıkılmasından sonra, Kutluğ Bilge Kül Kağan merkez Karabalasagun (Ordubalık) olmak üzere Uygur Devletini kurmuştur. İ.S. 745 
Yerleşik yaşamı benimseyen ilk Türk topluluğudur. 


Budizm ve Maniheizm'i benimsediler. Çin'den sonra matbaayı geliştirerek ikinci kez kullanılan ve hareketli harfleri icat ettiler. 
Uygurlar yüz yıl kadar bağımsız olarak yaşadılar. Uygarlıkta çok ileri gittiler. Tarım, sanat ve ticaretle uğraştılar. Büyük şehirler kurdular. 
840 yılında Kırgız Türkleri tarafından yıkıldılar. Daha sonra Moğolların egemenliği altına girdiler. Bugün Doğu Türkistan'da yaşayan milyonlarca Türk, Uygurların çocuklarıdır. 
Bu çağda en çok gelişen sanat türü destandıEskiTürklerin yaşam ve hayat anlayışlarını en iyi yansıtan bu sanat ürünleri olarak, Ergenokon, Göç, Alpertunga destanları sayılabilir. 
Kırgızlar, Uygurları yıkarak Türk yurdunun Moğollar'ın eline geçmesine neden olmuşlardır. Bu yüzden Türk tarihinde olumsuz anılmışlardır. 
Uygurlar 18 harfli UYGUR ALFABESİNİ de icad etmişlerdir. Karabalasagun yazıtı Uygur ülkesi hakkında tarihi bir belge özelliği taşımaktadır. 
UYARI : Budizm ve Maniheizm Uygurların hem mimari alanında hem de savaşçı özelliklerini kaybetmelerinde etkili olmuştur.  
0
2012-11-25T12:15:00+02:00

Uygur Devleti yerleşik yaşamı benimseyen ilk Türk topluluğudur.Budizm ve Maniheizm'i benimsemişlerdir.
Çin'den sonra matbaayı geliştirerek ikinci kez kullanılan ve hareketli harfleri icat ettiler.
840 yılında Kırgız Türkleri tarafından yıkıldılar.
Budizm ve Maniheizm Uygurların hem mimari alanında hem de savaşçı özelliklerini kaybetmelerinde etkili olmuştur.
Kırgızlar Uygurları yıkarak Türk yurdunun Moğollar'ın eline geçmesine neden olmuşlardır. Bu yüzden Türk tarihinde olumsuz anılmışlardır.

Karluk ve Basmiller’le birleşerek 2. Göktürk Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGUR DEVLETİ‘ni kurdular. Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN, merkezleri Ordubalıktır. Bilge Kül Kağan’dan sonra MOYENÇUR başa geçmiş, onun döneminde Müslüman Araplar ile Çinliler arasında Talas Savaşı yaşandığından, Abbasilere yenilen Çinliler güç kaybına uğramışlardı. BÖGÜ KAĞAN devrinde Uygur Türkleri ile çin arasında iyi ilişkiler kuruldu ve ticaret iyice gelişti. Bögü Kağan Çine yardım amacıyla Tibet Seferine” çıkmaya karar verdi. Mani Dininin Özelliği Avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan 1 dindir.Ben bunu buldum başarılar :)

2 3 2