Cevaplar

2012-09-29T15:55:51+03:00

türkçemizin yozlaşması son dönemlerde hız kazanmıştır malesef. işletme tabelalarından tutun da durak reklamlarına kadar tüm ortamlarda bu açıkça gözlemlenebilir. bu yozlaşma sadece yabancı sözcüklerle yapılmıyor konuşma dilimizde kullandığımız bazı söyleyişlerin yazıya geçmesiyle de hız kazanmaktadır. bunun yazı diline yerleşmesini hızlandıranlar bir konuda otorite olan saygınlık kazanmış oluşumlardır. mesela türkcell' in reklamlarında 'bi yer var mı bildiğin' ifadesi çok yadırganasıdır. köküne kadar da duyarsızlıktır. yoksa bu reklamı hazırlayan kişi dilbilgisi bilsinde yoksun mu(?!) olabilir aslında artık işe alırken diline hakim olup olmadığı test edilmiyor. ingilizce soruluyor.

4 2 4
2012-09-29T15:55:56+03:00

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Milleti var eden unsurlardan biri de dildir; aynı dili konuşan insanlar, kendi aralarında bir bütün oluştururlar. Dil, bir milletin ortak malıdır. Millet, aynı dili konuşan insanlar topluluğudur. Dilin bozulması ile, millet çözülmeye başlar. Bu nedenle, milli dil üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Dilin yozlaşması, milli kültürün de yozlaşmasına zemin hazırlar. 

Diller, kendi tabii kanunları içinde, zamanla, ağır ağır değişir, yenilenirler. Zaman içinde bazı kavramlar unutulur, onların yerini yenileri alır. Bu, normal bir süreçtir. 

Türkçe, dünyanın en güzel, en zengin, en büyük ve en köklü dillerinden biridir. Asırlarca 3 kıtada konuşulmuş, yazılmış ve okunmuştur. Bu gün hala, Türkçe, farklı şiveleri, lehçeleri ile dünya üzerinde en geniş coğrafyada konuşulan bir dildir. 

İnsan, dil ile, dile ait kavramlarla düşünür; duygu ve düşüncelerini, dilek ve şikayetlerini, dil ile anlatır. Dilin bozulması ile iletişim de bozulur; insanların, nesillerin birbirini anlaması güçleşir ve milletin devamı inkıtaya uğrar. Dil, bir milleti diğerlerinden ayıran unsurdur. Bir milleti parçalamanın yollarından biri de, o milletin dilini yozlaştırma, bozmadır. Bu açıdan Türkçe’mizin durumunu düşünelim! Türk insanı, Türkçe’ye sahip çıkmalıdır

8 4 8