Cevaplar

2012-11-25T13:14:13+02:00

1. Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?

 

A) Birlikte olma gereksinimi

B) Güvende olma gereksinimi

C) Bilişsel gereksinimler

D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi

E) Fizyolojik gereksinimler

 

2. Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?

 

A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması

B) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi

C) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi

D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması

E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması

 

3. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.

Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 

A) Aşırı uyarılma     B) Duyarsızlaşma     C) Alışma           D) Unutma        E) Yetersiz uyarılma

 

4. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?

A) Göz - Görme                   B) Deri – Dokunma        C) Kulak – İşitme                D) Burun–Tatma      E)  İç kulak-Denge

 

5.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?

 

A) Farklılaşma eşiği    B) Duyum eşiği     C) Üst eşik          D) Eşik                          E) Alt eşik

 

5.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?

 

A) Farklılaşma eşiği    B) Duyum eşiği     C) Üst eşik          D) Eşik                          E) Alt eşik

 

6. “Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.”

Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Algıda değişmezlik    

B) Algı yanılması

C) Algıda seçicilik

D) Algıda bütünlük        

E) Algı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?

 

A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır

B) Bilinçli olarak yapılmazlar

C) Doğuştan donanımla kazanılır.

D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür

E) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır

 

8.“Bakma ayrı, görme ayrıdır” bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?

 

A) Güdü- refleks     B) Duyum- içgüdü     C) Duyum- algı         D) Duyum eşiği- uyum        E) Duyum- alışkanlık

 

9. Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?

 

A) Güdü     B) Pekiştireç  C) Algı         D) Sönme        E) Duyum

 

10.” Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir.”

 

Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?

 

A) Uyarılan duyu organı

B) Dürtü ve güdüler

C) Öğrenme

D) Beklenti

E) Dikkat

 

11. İşlevselliğini yitirmiş davranışlar,  pekiştireçler verilmediği zaman,  giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?

 

A) Ceza

B) Ödül

C) Pekiştireç

D) Güdülenme

E) Sönme

 

12. Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak özelliklerinden biridir?

 

A) Uyarıcının tam bir kopyası olma

B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi

C) Bellekten kısa sürede silinme

D) Uyarıcıyı anlamlandırma

E) Beklentilere göre değişme

  

13. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı    duyumlardan değildir?

 

A) Ağrı B) Basınç  C) Acı   D) Denge  E) Sıcaklık    

 

14. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 

A) Suya batırılan çubuğu kırık görme

B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme

C) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme

D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma

E) Gece çöp tenekesini köpek sanma

 

15. Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?

 

A) Uyarıcının tekrarlanması

B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü

C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması

D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu

E) Uyarıcının miktarı

 

16. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

 

A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz

0
2012-11-25T13:14:14+02:00

http://www.felsefeacademisi.com/10-sinif-psikoloji-dersi-1-donemyariyil-1-yazili-yoklama-sinavi-sorulari-ve-cevaplari.html
Burdan bakablrsn basarılar.. 

0