Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde önemli rol oynamış sahsiyetlerden birininin Adı: Doğduğu Yer: Yaşadığı Yer: Yaşamını Geçirdiği Yerler: Ona Ait Bir Söz: Eserleri: Anadolu'nun Türk Yurdu Olmasına Yaptığı Katkı:

Eğitim Aldığı Kişiler:

1

Cevaplar

2016-12-07T11:58:19+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba,

Adı: Yunus Emre
Yaşadığı yer: Eskişehir-Sivrihisar
Yaşamını geçirdiği yerler: Eskişehir-Milahıçcık-Sivrihisar
Doğduğu yer: Büyük olasılıkla Eskişehir civarı.
Ona ait bir söz: ''Dil söyler, kulak dinler.Kalp söyler,kainat dinler.''
Eserleri: Divan'ı ve Risâletü'n-Nushiyye mesnevisi.
Türk yurdu olmasına yaptığı katkı: Türkçe şiirler yazmıştır.
Eğitim aldığı kişiler: 
Baba İlyas’ın halifesi olan Hacı Bektâş-ı Veli

Kolay gelsin.
7 4 7