Cevaplar

2012-11-25T13:28:56+02:00

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir.

Monografi ya da monograf Türkçe'ye Fransızca monographie sözcüğünden geçmiş olup, bilimsel alanlarda özel bir konu, sorun ya da kişi üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaplara verilen isimdir.

Herhangi bir kimsenin yaşamının başkaları tarafından benimsenmesinde bir sakınca görülmeyen özel taraflarını, bir sanat anlayışını, bir eserin veya şeyin yalnızca bir yönünü anlatan yazılara "monografi" denir.

Monografıde herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi, bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir.

Monografilerde kişi veya eser her yönüyle incelenir; araştırılır. Ancak bu şekilde ele alınan konunun o ana kadar gizli kalmış yönleri, tarafları belirlenir ve ortaya konur. Ayrıca sanatçı inceleniyorsa o sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran özel bilgilere ulaşılmış olur.

0
2012-11-25T13:28:57+02:00

Monografi, bilim, tarih vb. bir alanda özel bir konu ya da ünlü bir kişinin hayaünı, kişiliğini, eserlerini veya onun yaşamı üstüne yapılan ayrıntılı incelemedir. Monografi bir yazı olabileceği gibi, bir eleştirme, bir tarihi olay üzerinde özel bir görüşle yapılan bir araştırma, bir konu üzerinde çalışılıp yazılan bir inceleme eseri de olabilir.

Bir edebiyat hareketini, edebiyat akımını, bir edebi türü, bir edebiyatçıyı, eserlerini vb. bağımsız bir konu olarak aynnülanyla ele alan çalışmalardır monografi.Kaynak: Monografi Yazı Türü ve Monografi Özellikleri | Makale Kafe

0