Cevaplar

2012-11-25T14:26:21+02:00

Haçlı Seferleri döneminde (1096-1291) Doğuya dokuz sefer düzenlenmiştir. Bu seferler sırasında yalnızca Birinci Haçlı Seferi orduları 1097'de Anadolu’ya çapraz kesen yolu geçerek, Dorylaion-Konya-Ereğli-Kayseri-Maraş üzerinden güneye inmeyi başarmışlardır. 
1101 Yılı Haçlı orduları Türkiye Selçuklu Devleti ve Danişmendli topraklarından geçmeye teşebbüs etmişlerdir; fakat İznik-Osmaneli-Gölpazarı-Nallıhan-Ayaş-Ankara-Çankırı üzerinden ilerleyen birinci ordu, Merzifon yakınlarında; Ankara'dan sonra Gölbaşı-Kulu-Cihanbeyli üzerinden Selçuklu başkenti Konya önüne ulaşan ikinci ordu Konya'dan sonra; Birinci Haçlı Seferi güzergâhını takip eden üçüncü ordu ise Ereğli suyu yakınında Türkler tarafından tamamen imha edilmiştir.
İkinci Haçlı Seferi orduları 1147/48’de yine Türkiye Selçuklu DevIeti'nin topraklarından geçmeye çaba göstermişlerse de bunu başaramamışlar, ancak Bizans'a ait Ege bölgesi topraklarından geçerek, Balıkesir yakınındaki Esseron’dan sonra Edremit-Bergama-İzmir-Efes-Denizli üzerinden Antalya’ya ulaşabilmişlerdir.
Üçüncü Haçlı Seferi'ne katılan Alman ordusu ise 1190'da kısmen Türk topraklarından kısmen de Bizans arazisinden geçerek Alaşehir-Denizli-Akşehir-Konya-Karaman üzerinden Toros Dağları’nı aşıp Silifke Ovası'na inmiştir.
Sonuçta daha Haçlı Seferleri döneminin başında Anadolu’dan Suriye’ye geçiş yolu Haçlı ordularına kapanmış oldu. Bundan sonra Anadolu’da Türkler’in elinde bulunan topraklar için artık Haçlı ordularının tehdidi söz konusu değildi.

0