anadolu ve mezopotamya uygarlıklarının yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşme örnek olabilecek 5 tane cümle lütfen ACİLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL bana yardımm edene teşşekür edip en iyi cevap seçeceğim lütfen yardım edin

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-25T14:25:09+02:00

1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
2. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
3. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.
4. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
5. Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. bu olabilir ama emin degilim


44 3 44