Cevaplar

2012-11-25T14:51:24+02:00

Hacı Bektaş'ı Velinin, Taptuk Emre ve Yunus Emre'nin yaşadığı dönem Anadolu Selçuklu Devletinin son yılları, Osmanlı Devletinin de kuruluş yıllarına tesadüf eder. Yıkılış ve kuruluş yılları devletler kadar milletler için de dönüm noktalarıdır. Bu yıllar kavgaların, kıtlıkların, mahrumiyetlerin yoğun olduğu yıllardır. Aynı yıllarda doğudan Moğol saldırılarının, batıdan ise haçlı seferlerinin İslam coğrafyasını baskı ve işgal altına aldığı yıllardır. İşte böylesi kritik bir zaman dilimidir, Hacı Bektaş'ın ve yetiştirdiği halifelerinin yaşadığı yıllar. 
Hacı Bektaş'ı Veli hazretleri, Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde başta gelen Horasan erenlerindendir. Kendisi Ehl-i Beyt neslindendir.


0