Cevaplar

2012-11-25T15:05:29+02:00

Nüfüs artışının sebebi Doğu ve Batı bölgelerinden fazla olarak göç olmasıdır.

Oyun alanı eksikliğinin sebebi inşaatların çok olmasıdır.

Trafik araçalrın olduğu için fazladır.

Su kaynaklarının yok olması ise suyu çok boşa harcamamızdır.

Erozyon (toprak kayması) ise ağaç olmadığı içindir.

7 4 7
2012-11-25T15:05:52+02:00
Erozyona Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler
Yüzey Erozyonuna Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler:

(1) Teraslandırma
(a) Tünel Tipi Teraslar

Tünel Tipi Yassı Teras ,
Tünel Tipi Çift Hendekli Yassı Teraslar ,
(b) Otlandırılmış Tümsekler
(c) Taş Kordonlar
(d) Bitki Kordonları
(e) Meyve Ağacı Dikim Terasları
(f) Ay Terasları
(g) Kesik Teraslar
(h) Yağmurluklar
(I) Seki Teraslar

Toprak Seki Teras ,
Taş Duvar Seki Teras ,
Orman Ağacı dikim terasları
(k) Ujda Hendekleri
(L) Otlak Tipi Yassı Temas

(2) Çürük Yamaçların ve Yol v.s. Şeylerinin Yeşillendirilmesi
(a) Çizgi Ot Ekimi
(b) Ot kesekleri ile kaplama
(c) Örme Çitler
(d) Çalı Demetleri
Oyuntu Erozyonuna Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler:

Ağaçlandırma
Meraların Otlandırılması ,
Oyuntuların Düzeltilmesi ,
(a) Kuru Duvar Eşikler
(b) Çalı Demetleri
(c) Örme çitler
(d) Delikli Saç Levhalar
(e) Kafes Tel Eşik

(4) Islah Barajları
(5) Akma Kanalları
(a) normal Akma Kanalı
(b) Düşüş Duvarlı Akma Kanalı

Kıyı Erozyonuna Karşı Alınacak Önlemler:
(1) Mahmuzlar
(a) Harçlı Taş Duvar Mahmuzlar
(b) İçi taş dolu Tel Kafes Mahmuzlar
(c) Kazık + Taş + Dal Mahmuzlar
(I) Tek sıra kazık Mahmuzlar
(II) Çift Sıra Kazık Mahmuzlar
(d) Üç Ayak Mahmuzlar

Arazi Kanalları ve Akmalara Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler:
(1) Kayamaya neden olan suların drene edilmesi
(2) Derivasyon ve Baraj İnşaatı yolu ile kaymanın durdurulması
(3) Kayma Sahalarının Ağaçlandırılması ve Otlandırılması

Rüzgar Erozyonuna Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler:
(1) Koruyucu Orman Şeritlerinin Tesisi

(2) Kumulların Tespiti
(a) Hakim Rüzgar yönüne dik yapay kumul şeridi oluşturulması
(b) Tahta Perdeler Tesisi
(c)Dal/Çalı vs. İle Perde Tesisi
(d) Otlandırma ve Ağçlandırma

Çığlara Karşı Alınan Teknik ve Biyolojik Yöntemler:
(1) Pasif Koruma Yöntemleri:
(a) Çığ Tünelleri
(b) Kar Akışının Kolaylaştırılması
(c) Çığ bölücü yapılar
(d) Çığ yolunu değiştirici tedbirler

(2) Aktif Koruma Yöntemleri
(a) Çığ Terasları
(b) Çığ Duvarları
(c) Çığ Piramitleri
(c) Çığ Köprüleri:
dır
0