Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-25T15:19:47+02:00

biçimde katılması için yüreklendirmeli ve desteklemeliyiz. Ya da bunun tersi her etkinlikte,
her çalışmada sürekli öne çıkan ve kimseye fırsat vermeyen öğrenciler de olabilir. Bu
öğrenciler de incitilmeden, hevesleri kırılmadan diğer arkadaşlarına da fırsat vermesi için özel
olarak uyarılabilir.
16. Etkinlikler sırasında öğrencilerin özel bir durum yaşadığı fark edildiğinde bu soruna
sınıfta çözüm aramak yerine, öğrenciyle daha sonra özel olarak görüşmeli ve gerekirse
öğrencinin de onayı ile rehber öğretmen ve aile konu ile ilgili bilgilendirilmelidir.
17. Öğrencilerin, ailelerinin ya da arkadaşlarının özel hayatlarına ilişkin sınıf ortamında
konuşulması uygun olmayan bilgileri açıklamalarını önlemek amacıyla “annem, babam,
Ahmet, Ayşe v.b.” ifadeler yerine “tanıdığım birisi” biçiminde ifadeler kullanmaları
sağlanmalıdır (Erkan, 2006).
18. Etkinliklerde verilen formlar tıpkı diğer dersler için çoğaltıldığı gibi her öğrenci için
bir adet çoğaltılıp verilebilir. Eğer bu tür bir olanak yoksa öğrencilere bir adet verilir ve kendi
aralarında organize olarak çoğaltmaları istenir ya da öğrencilerin defterlerine yazdırılabilir.
Bazı formların büyütülüp asılması gerekebilir eğer okulun bu tür olanakları yoksa büyük bir
kartona ya da tahtaya yazılabilir.
19. Öğrencilere etkinliklerde kullandıkları bilgi formlarını ve doldurdukları formları bir
dosyada toplamaları ve zaman zaman tekrar incelemeleri önerilir.
20. Etkinlikler farklı şekillerde ve farklı ortamlarda da işlenebilir. Bazı etkinlikler sınıf
yerine; bahçede, okulun konferans salonunda, spor salonunda vb. yerlerde
gerçekleştirilebilir. Bazı etkinlikler de konu ile ilgili yerlere geziler düzenlenerek ya da sınıfa
konu ile ilgili kişiler davet edilerek işlenebilir.
21. Etkinliklerde, verilen öykü, şiir, yazı vb. materyaller yerine etkinliğin amacını ve
akışını bozmayacağını düşünülen farklı materyaller kullanılabilir.
22. Bazı etkinliklerde ortaya çıkan ürünler (Yazı, broşür vb.) sınıf panosunda ya da diğer
sınıflarla işbirliği yapılarak okul panosunda sergilenerek belli konularda okul çapına duyarlılık
sağlanabilir.
23. Etkinlikler sırasında hafif, rahatlatıcı bir müzik kullanılabilir.
24. Programda hazırlık sınıfları için ayrıca kazanımlara yer verilmediğinden hazırlık
sınıfları için etkinlik hazırlanmamıştır. Bu nedenle hazırlık sınıflarında İlköğretim 8. sınıf ve
ortaöğretim 9. sınıf kazanımlarından öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak kazanımlar seçilerek yeni bir liste yapılacaktır. Yapılacak olan değişiklikler
sınıf öğretmenleri tarafından değil, sınıf öğretmenlerinin önerileriyle rehber öğretmen,
rehber öğretmen yoksa RAM ile işbirliği içerisinde Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak yapılmalıdır.

3 3 3
2012-11-25T15:21:02+02:00

http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/yalova/geometriksekil/ucgen.html

bu sitede hepsi var sol taraftan istediğine bakabilirsin :) 

1 5 1