soru) 3y/5 + 5y /3 = 34/15 ise y =? soru)2/3 +3a -1/5 = 17/18 ise a ise a=?

soru)1/a + 1/2a = 1/4a = 7/32 ise a=? soru) 3x +1 /4 + 2x - 1 ise a=?

soru)7a - 1 = 6a - 21 ise a =? soru) -4. (x+1) = -20 ise x=?

soru)12.(3x -1) = 168 ise x=? soru) 1 tam 2/3 + x -5/10 = 40/42 ise x =? (çok acılllllll) çözümünü yapmayana şikkat ederim

1

Cevaplar

2012-11-27T21:49:58+02:00

1. (-a)9 . (-a)4 . (-a)-4  ifadesinin sonucu kaçtır?

A) -a11      B) a11      C) a9      D) -a9      E) a7

 

2.  (3002).(2998) Çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3.104 - 2     B) 9.106 - 4     C) 6.109 - 4
D) 9.104 - 4     E) 6.108 - 4

 

3.  2x.5y = 250     2y.5x = 4  ise x+y kaçtır?

A) 3      B) 2      C) 1      D) 1/2      E) 2/3
 
4.  (76-75+74) / (19.74)  işleminin sonucu kaçtır? 

A) 1      B) 3      C) 7      D) 49      E) 57
 
5.  4x = 49 ve 4y = 7 ise (x2+y2) / (x2-y2) kaçtır? 

A) 5/3     B) 1/3     C) 4/3     D) 7/3     E) 1/7
 
6.   5x-4 - 7y+2 = 0  denklemini sağlayan x,y tam sayıları için x+y nedir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5
 
7.   2x +2x +2x +2x = 1/8  ise x kaçtır?

A) 1      B) 2      C) -4      D) -5      E) -6 8.  a = 2x  ,  b = 3y   ve   a-1 = bx   olduğuna göre 12xy  ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) ay.bx       B) b2y-1       C) a2y+1 
D) b2y-1      E) a2y-1 
 
9.  f(x) = 3x  ve a,b  rasyonel sayılardır. Buna göre f(a)/f(b) kaçtır?

A) f(a+b)      B) f(a/b)      C) f(a.b)
D) f(a-b)       E) f(a) - f(b)
 
10.  3x+1 . 2x+2 = a  ise 6x+2  nin a türünden değeri nedir?  

A) 9a      B) 6a      C) 4a      D) 3a      E) 2a
 
11.  5a = 6  ,  5b = 216   ise, (4a-b) / (a+b) nedir? 

A) 1/4      B) 1/2      C) 4      D) 2      E) 4/5
 
12.  2a = 16c+1  ,  9a = 27c-1   ise, a/c nedir? 

A) -9/7      B) -5/7      C) 7/5
D) 4/3        E) 24/11
 
13.  (8.10-3)x . 5y = 1  ise (x,y) ikilisi aşağıdakilerden hangisi olamaz

A) (2,6)         B) (3,6)      C) (1/9 , 1/3)
D) (1/3,1)       E) (5/15) 14.  y2 - 9x = 0  ve  b = 2n - 1   (n tamsayı) olduğuna göre (x-b + yb) / (xb + y-b) = P sayısı verilmektedir. Buna göre P sayısının alacağı değerler toplamı nedir?

A) 2-b     B) 0     C) -3-b     D) 3-b     E) 3b
 
15.  x = 1 - e  ve  y = 1 + e-1  ise y nin, x cinsinden değeri nedir?

A) y=(2-x)/(x-1)      B) 2-x      C) y=(x-2)/(x-1)
D) y=x                    E) y=x/(x-1)
 
16.  a ve b bir doğal sayı olup, x.y=-1 ise,
        (xa-b/ya-b) / (xa-b/ya+b)    işleminin sonucu nedir?

A) -1      B) 1      C) 2      D) 4      E) 8
 
17.  (-1/3)3 . (3/2)3 . (-3)2 / (-32) . (-1/2)2 işleminin
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3/4      B) 1/2      C) 0      D) -1/2      E) -3/4
 
18.  (2-1)5 . (24) . 2-3 / (-2)-1 . (-2)-2  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -1/2      B) 1/2      C) -4      D) -1/4      E) 2
  19.   81. .35-1.4   işleminin sonucu kaçtır?

A) 1/9    B) 2/27    C) 2/9    D) 1/3    E) 4/27
 
20.  2x+1 = 3   ise  (1/8)x-1  kaçtır? 

A) 1/3    B) 1/9    C) 1/27    D) 9    E) 27
 
21.  (16-1 . 82x+1) / (2-1 . 32x) = (1/64)-1  ise, x kaçtır?  

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6
 
22.  [ (34-1) / (92+33).(32+1) ] + 3-2 işleminin sonucu kaçtır?  

A) 27/5    B) 18/5    C) 9/5   D) 3/5    E) 1/5
 
23.  (3x + 3x + 3x + 3x) / (6x + 6x) = 1/32   ise x kaçtır?   

A) 6      B) 7      C) 8      D) 9      E) 10
 
24.  9x = 25 ve 33y = 8 ise 32y+x-1 işleminin sonucu nedir?  

A) 50     B) 100     C) 150     D) 300     E) 450
 
25.  a = 1  ,  b = -1  için a - ba.b nin eşiti nedir? 

A) 2     B) 4     C) 1     D) -1     E) 0

 

0