Cevaplar

2012-11-25T15:41:42+02:00

HİLON MÖ. 25 yılında doğan ve MS.50 yılında ölen Philon İskenderiye'de yaşadı. Platon'un, zamanın ve mekanın üstünde gerçek varlıklar olarak düşündüğü ideaları, Philon, Tanrı'nın onları düşünmesiyle idealar varlık kazanırlar diyerek, Platon ve Aristoteles'te görülen mimar Tanrı kavramı yerine, yaratan Tanrı kavramını ortaya atmıştır. Philon'a göre Tanrı, saltık ve en yetkin varlıktır. O, her şeyin tek nedenidir; tümel kudrettir, saltık mutuluktur, hiçbir belirli yerde değildir. O, evrenle ilişki için, kendine özgü araçlar yaratmıştır. Philon, bu araçları idealar, kuvvetler (melekler) ve ruhlar olarak sınıflandırmıştır. Tanrı, yani saltık varlık, logos ise yansır. Logos ise tanrısal söz olarak (Ruh el-kudüs), tanrısal insanın (oğul) ideasıdır. Tanrı, oğlu logos aracılığıyla kaostan kosmosu yaratmıştır. Yeryüzündeki bütün yaratıkların en yetkini Adam (model insan)dır, çünkü tanrısal ideayı (logosu) ve en yüksek nitelikleri kendinde toplamıştır. Ruhun asıl yaratıcı yönü anlıktır. Duyular edilgindir. Tanrı'nın yüzü bir nur olarak içte ve esrime ile görülebilir; bunun için arınmalı ve ruhu bilgi ve nur ile yüceltmelidir. PLOTİNUS M.S.203-270 yılları arasında yaşayan Plotinus Mısır'da doğdu, Campagna'da öldü. Hıristiyan değildi ve yaşamı boyunca Hıristiyan düşünürleri ile tartışma içinde olmuştur. Kurduğu öğreti daha sonra Yeni-Platonculuk adıyla anıldı. Öğretmeni Ammonios Sakkas'ın çok etkisinde kalmıştır, ama öğretmeninin felsefesi pek bilinmez. Tanrı saltık olarak aşkındır. 'Bir' dir, düşünce ve varlığın ötesindedir. Eğer 'Bir' ayrı olarak alınan her bir bireysel şey ile özdeş olsaydı, o zaman her şey başka bir şey ile özdeş olacak ve şeylerin ayrımları, ki açık bir olgudur,bir yanılsama olacaktı. Böylece 'Bir' varolan bir şey olamaz, ama varolan her şeye önseldir. Tanrı herhangi bir çoğalma yada bölünme olmaksızın 'Bir' olduğu için, 'Bir' de hiçbir töz ve ilinek ikiliği olamaz. Tanrıya hiçbir sıfat yükleyemeyiz, çünkü yüklenecek her etkinlik, etkin olanla, etkin olduğu nesneyi imler, ve bu sonuçta bir ikiliktir. 'Bir' de ikilik olmaz. Tanrıya sadece birlik ve iyilik yüklenebilir ki buradaki iyilik, 'tikel iyilik' değil 'genel iyiliktir'. Dünya Tanrı'dan gelir. Çünkü eksiksiz olandan, eksikli olanın çıkması zorunludur. Dünya Tanrıdan doğmaktadır. Ama Tanrı'nın özgür istenç ile bir yaratımı söz konusu değildir. Çünkü özgür istenç ile yaratılış Tanrı'da bir değişimi gerektirir, bunun için yadsınır. Tanrı her yerdedir. Kimsenin dışında değil ama herkesin önündedir. Plotinus'un dizgesinde, Orfik-Platonik-Pisagorcu 'öte-dünyasallık' çizgisi, anlıksal yükseliş, Tanrı'ya benzeme ve O'nun bilgisi yoluyla esenlik, en tam ve dizgesel anlatımlarına ulaşmaktadır. ROSCELİNUS 1050-1125 yılları arasında Fransa'da yaşamıştır. Başlatmış olduğu tümelle

3 3 3
2012-11-25T15:43:18+02:00

yaşamı sağlayan bir varlığın(tanrı) olup olmadığı ile ilgili bilgi istemesidir.hayranlıktan kastı  şaşırıp merak duymasıdır

1 4 1