bütün kelimeleri büyük ünlü uyumuna uyan aşağıdaki cümlede geçen ünlüleri kalınlık ve incelik bakımından değerlendiriniz.bu ünlülerin nasıl bir uyumla bir araya geldiğini tartışınız.ulaştığınız sonuçtan hareketle büyük ünlü uyumunun (kalınlık-incelik uyumu) kuralını belirleyerek aşağıdaki şemaya yazınız. bEn sEnİ gÖrmEmElİydİm...gÖrdÜm,sÖzÜnE UymAmAlIydIm...(ünlüleri belli etmek için büyük harfle yazdım ) şema: büyük ünlü uyumunda ......ünlüden sonra ........ ünlü gelir. büyük ünlü uyumunda .........ünlüdensonra...........ünlü gelir. 9. sınıf dil ve anlatım kitabı sayfa 54 1.a. sorusu

1

Cevaplar

2012-11-25T16:20:38+02:00

bunu 6. sınıfta zaten görmüş olman lazım arıca çalış. kitapı mi ders kit. mi ?

0