Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-25T17:28:24+02:00

Be quiet: sessiz ol

Listen to your teacher carefully: Öğretmenini dikkatli dinle

Keep your classroom tidy : sınıfı düzenli tut

Don't make noise: Gürültü yapma

Don't fight: Kavga etme

Do your homework: Ödevini yap

Look at the board: Tahtaya bak
 
Listen to your teacher carefully!:Öğretmenini dikkatlice dinle!

Keep the board clean!:Tahtayı temiz tut!

Don't run in the classroom!:Sınıfta koşma!

Don't cheat in the exam!:Sınavda konuşma!

Clean the board:Tahtayı temizle

Look at the board:Tahtaya bak

Do your homework:Ödevini yap

Listen to the teacher – Öğretmeni dinleyin/dinle

Don't run in the classroom – Sınıf içinde koşmayın/koşma

Don't cheat in the exam – Sınavda kopya çekmeyin/çekme

Don't disturb your friends – Arkadaşlarınızı rahatsız etmeyin

Be on time / don't be late – Zamanında gelin/geç kalmayın

Study your lessons – Derslerinize çalışın
 

1 4 1
2012-11-25T17:28:43+02:00

Be quiet:Sessiz olun!
Listen to your teacher carefully!:Öğretmenini dikkatlice dinle!

Clean the board: Tahtayı temizle
Look at the board: Tahtaya bak
Do your homework: Ödevini yap
Do come to class late: Sınıfa geç gelme
Bring your notebooks: Defterlerini getir
Give me the red pencil: Bana kırmızı kalemini ver
Open Page 20 in your book: Kitabınızdan Sayfa yirmiyi açın
Read the Text: Parçayı okuyun
Listen To your Friends: Arkadaşlarınızı dinleyin
Answer the questions: Soruları Cevaplayınız
Repeat after me: Benden sonra tekrar edin
Speak English: İngilizce konuşun
Raise your hand: Elini kaldır
Look at the blackborad: Tahtaya bak
Put your English book into your bag: İngilizce kitabını çantana koy.
Open the door: Kapıyı aç
Close the door: Kapıyı kapat
Open the window: Pencereyi aç
Close the window: Pencereyi kapat
Keep your classroom tidy!:Sınıfını düzenli tut!
Keep the board clean!:Tahtayı temiz tut!
Don’t run in the classroom!:Sınıfta koşma!
Don’t make noise!: Gürültü yapma!
Don’t fight: Kavga etme!
Don’t cheat in the exam!: Sınavda kopya çekme!

1 5 1