Cevaplar

2012-11-25T17:41:20+02:00

eenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir milyarı aşmaktadır.[1] (Hindular, Jainistler, deneysel Spiritüalistler vs.) Ayrıca Dürzîlik ve Nusayrîlik gibi Orta Doğu'da yayılmış bazı dinlerde de bu inanış mevcuttur.

0
2012-11-25T17:42:08+02:00

benim bildiğim kadarıyla islamiyet reenkarnasyonu kabul etmez  çünkü reenkarnasyon ölüp baska bir bedende tekrar dünyaya gelmedir islamiyette ise ahiret inancı vardır

0