Cevaplar

2012-11-25T17:47:32+02:00

Atatürkçülüğün on ilkesi Bilimcilik, Sosyal Ahlâk, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik ve Devrimcilik’tir.

-Bir Atatürkçü Laiklik İlkesi için, hayatında hangi ortam ve koşulda olursa olsun, burada verilen öğütleri öğrenir ve uygular. Atatürkçüler bir araya geldikleri zaman birbirlerini bu öğütler bakımından bilgilendirir, aralarında bu öğütleri konuşur, tartışır, işler ve yayar.

-Bir Atatürkçü ancak bu öğütleri uyguladığı derecede Atatürkçüdür. Kim ki bu öğütlerin hepsini bilir, üzerinde düşünür, uygular, anlatır, açıklar, başkalarına ulaştırır, yayar, ancak o “ben tam bir Atatürkçüyüm” diyebilir.

Okuduğunuz yazı Laiklik İlkesi’nin “Din ve Vicdan özgürlüğü” bahsi üzerine bir denemedir.

DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

3.1.-Laiklik aynı zamanda vicdan özgürlüğüdür, bütün yurttaşların din özgürlüğüdür,  ibadet özgürlüğüdür. Her reşit dinini seçmekte serbesttir Türkiye Cumhuriyeti’nde. Herkes Allah’a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dinî fikirlerinden dolayı bir şey yapılmaz. Türkiye Cumhuriyeti’nde belirli bir dinin merasimi de serbesttir, ibadet özgürlüğü koruma altındadır. Ancak ibadetler de güvenliğe ve genel âdâba aykırı olamaz, siyasi gösteri şeklinde yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi hallere Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz.

Ey doğru bilgiyi arayan! Laiklik, görüyorsun, sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değildir; vicdan özgürlüğüdür, din ve ibadet özgürlüğüdür aynı zamanda; ancak bilim ve ahlak çerçevesinde, yasalar çerçevesinde! Böylece tamamla bilgini, bilmeyenlere duyur, güzelce öğret.

3.2.- Dünyada başka bir millet yoktur ki yabancı unsurların inanç ve âdetlerine bizim milletimizden daha fazla saygı göstermiş olsun. Hatta denebilir ki diğer din mensuplarının dinine saygılı olan biricik millet bizim milletimizdir. İstanbul’un fethinden beri gayrimüslimlerin mazhar oldukları geniş imtiyazlardır bunun kanıtı; milletimizin din ve siyaset bakımından dünyanın en hoşgörülü, en cömert milleti olduğunun kanıtı. Sende de olsun bu büyük hasleti Milletimizin; yaşa onu, geliştir, gereği neyse yap. Çevrene de aşıla. Ancak bir koşulla: Milletimiz, devletimiz zerre kadar zarar görmemeli bu hoşgörüden. Onlar, bizimle birlikte yaşayan Müslüman olmayan unsurlar, aynı hukuka sahiptir bizimle, aynı yetkilere sahiptir. Hepimiz, Müslüman veya değil,  Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı şekilde uyruğuyuz. Hepimizin hukuku birdir. Gayrimüslim vatandaşlarımıza bizim siyasî egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi ihlal edecek fazladan imtiyazlar verilemez.

3.3.-Bireyin düşünce hayatındaki özgürlüklerinden ilkidir vicdan özgürlüğü.  Mutlaktır, dokunulmazdır, bireyin doğal haklarının en önemlilerindendir. Dinî hayatı Allah’ın yüce hükmü ve nüfuzu altında idare için, insan ruhunun sahip olduğu haktır. Vicdan özgürlüğü nedir, neden dokunulmazdır, neden doğal hakların en önemlileri arasında yer alır o? Dinî hayatla ilgisi nedir? Ne yüksek düşünme ve tartışma konuları, ne faydalı yazı ve hitabet konuları… Ey dost! İlgilen,  kafa yor bunlara!

0