Cevaplar

2012-11-25T17:51:46+02:00

bnde 11.sınıfım değişmez dokulardan çıktı meristem dokudan kovucuktan çok çıktı kolay gelsin :)

0
En İyi Cevap!
2012-11-25T18:24:01+02:00

1-Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız.(13*3=39P)

Bitkilerin enine büyümesini sağlayan meristeme …………… meritem denir.

Embriyonik dönemden bölünme özelliği kazanan  meristeme …………… meristem denir.

Gaz alışverişini epidermiste ………………….  ,  peridermiste ………………….. yapısı sağlar.

Koruyucu dokulardan ………………….. canlı   ,     …………………..cansızdır.

Mezofil tabakasındaki karbondioksit artışı stomaların    …………………….. neden olur.

Yaprağın dış yüzeyinde  su kaybını önlemek için …………….. maddesinin birikmesiyle …………………..tabakası oluşur.

Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine tutunması kuvvetine …………………….. denir.

Gülü seven …………… katlanır.

Bitkide yan kökler ……….. …dan oluşur.

Parankima dokusu fotosentez ……………….

 

2- Yargılardan doğru olanlarına D yanlış olanlara Y harfini noktalı yerlere koyunuz.(16*1=16p)

…..bütün yapraklarda yaprak sapı bulunur.

….basit yaprak tek ayadan oluşan yapraktır.

….epidermis fotosentez yapabilir.

….çok yıllık bitkilerin yapraklarında ağsı damarlanma görülür.

….lentiseller açılıp kapanabilir.

…..hidatodlar fazla suyu gaz halinde dışarı atarlar.

…..parankima hücreleri fotosentez yapabilir.

….çok yıllık bitkilerde gövde ve kökünde ksilem ile floem arasında kambiyum tabakası görülür.

….bitkinin toprak altında kalan kısmına kök sistemi denilir.

….soymuk borularındaki taşınma odun borularındaki taşınmadan hızlıdır.

….bitkilerde büyüme sınırsızdır.

….köklerde tüyler sadece olgunlaşma bölgesinde bulunur.

….kökün iletim demetlerini kapsayan bölümüne merkezi silindir denilir.

….kurak iklim bitkilerinde yapraklar geniştir.

….epidermis hücreleri çok yıllık bitkilerin gövde ve kökünde yer alır.

…..kollenkima hücreleri bitkiye esneklik verir.

3. -Aşağıdaki yapı ile ilgili soruları cevaplayınız.

 

a)kesit bitkinin hangi kısmından alınmıştır.(3p)

…………………………………………

b)numara ile gösterilen hücrelerin isimlerini yazınız.(6p)

I)…………………….  II)……………………….

III)…………………….  IV)……………………..

V)……………………..  VI)……………………..

c)III ve IV numaralı yapıların görevini yazınız.(6p)

……………………………………………………

d)II numaralı yapının görevi nedir yazınız.(4p)

…………………………………………….

4-Askerlerin giymiş olduğu kamuflaj‘ın neden keten kumaşından yapıldığını ve ketenin yapısında bulunan bitkisel yapıyı açıklayınız.(6p)

 

 

 

 

6-Aşağıda bulunan bitkisel yapının enine kesiti verilmiştir.soruları cevaplayınız.

 

a)bitkinin hangi kısmıdır?(3p)……………………….

 

b) numara ile gösterilen hücrelerin isimlerini yazınız.(6p)

I)…………………….  II)……………………….

III)…………………….  IV)……………………..

V)……………………..  VI)……………………..

 

c)fotosentez yapan hücrelerin numaralarını yazınız.(3P)……………………………………………………..

 

d)I numaranın görevi nedir ve yapısında hangi madde bulunur?(4p)…………………………………………………………….

 

e)III ve VI numaralı kısımların oluşturduğu tabakanın ismini yazınız.(4p)  ………………………………………………

 

 

1 5 1