Yoğunluğa ....... de denir

Birim yüzeye dik olarak etkiyen kuvvete ...... denir.

Sıvıların basıncı ........ artıkça artar.

....... Dünya'nın varlıklara uyguladığı yer çekimi kuvvetidir.

Açık hava basıncınu ölçmek için kullanılan aletlere ......... denir.

....... aynı veya frklı türden taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşan en küçük birimdir.

.......uygulanan kuvvetin yönü ve şiddetini değiştirmeden iletir.

Birim hacmi dolduran madde mikatarına ........ denir.

Maddeyi oluşturan taneciklerin bulunmadığı ortalar ..... ortamlardır.

Basınç, kuvvetin etki ettiği katı cismiv ............ bağlıdır.

Sıvıların basıncı içine konulduğu kabın ........... bağlı değildir.

1

Cevaplar

2012-11-25T18:46:51+02:00

1)özkütle              2)basınç        3)yoğunluğu     4)                   5)barometre

9 3 9