8 sınıf türkçe 30 tane cümle Kim, ne: Özne (yükleme) Kim, ne: Belirtisiz Nesne (özne ile yükleme sorulur) Kimi, neyi: Belirtili Nesne Kime, kimde, kimden: Dolaylı tümleç Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin (neden, niye, ne diye, ne): Zarf tümleci (Yükleme) Kimin ile, ne ile: Edat tümleci Yapılan ne, olan ne: Yüklem (Eylem cümleleri) cümleye Kimdi, neydi, neredeymiş, nasılmış, ne kadardır...: Yüklem (Ad cümleleri) cümleye ile parçalanacak

1

Cevaplar

2015-12-14T14:34:54+02:00
Nal
estdsdftdgesmf stgggf
0