Cevaplar

2017-01-04T21:54:45+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

I.Glikozit bağı II.Peptit bağı III.Gliserol

1.Bir yağ molekülünün yapısında yukarıdakilerden hangisi bulunur?

A) Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II,III
Cevap:D

 

2.Nötr yağlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Solunumda en çok enerjiyi veren molekül yapısıdır.

B)Metabolik su kaynağıdır.

C)İç organların dış etkenlerden korunmasına yardımcı olur.

D)Kış uykusuna yatan hayvanlar tarafından enerji kaynağı olarak kullanılır.

E)Açlık durumunda ilk sırada kullanılır.

Cevap:E

 

I.Hormon ve vitaminlerin yapısına katılmaları

II.Metabolik su kaynağı olmaları

III.Solunum sırasında en yüksek enerjiyi veren molekül yapısı olmaları

3.Yukarıdakilerden hangisi yağların düzenleyici özelliğinden kaynaklanır?

A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız III D)Yalnız II E)I ve III

Cevap:A

 

4.Yağ moleküllerinin metabolic olarak su kaynağı olmasının temel sebebi içinde bulunan hangi atomdan kaynaklanır?

A)Azot B)Hidrojen C)Nitrojen D)Oksijen E)Karbon

Cevap:B

 

5.Yağlar hangi yapıda daha kolay çözünürler?

A)Eter ve kloroform B)Su C)Asidik maddeler D)Bazik maddeler E)Nötr maddelerin tümü

Cevap:A

 

6.Lipitlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A.Apolar bileşiklerdir. B.Apolar çözücüde çözünürler. C.Polimer yapıdadırlar. D)Trigliserittiler. E)Polar çözücüde çözünürler.

Cevap:B

 

7.Yağlar farklı grup adı altında incelenirler. Aşağıdaki şıklardan hangisinde verilen yapıların tümü yağdır?

A)Trigliseritlerin bazıları B)Fosfolipitler ve triglisertlerin bazıları  C)Fosfolipitlerin bazıları D)Steroitlerin bazıları D)Steroit,trigliserit ve fosfolipitlerin tümü E)Yalnızca steroitlerin tümü

Cevap:D

 

8.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısına katılır?

A) Fosfolipitler B) Steroit ve trigliseritler C) Steroit,trigliseritler ve fosfolipitler D)Doymamış yağlar E) Fosfolipit ve steroitler

Cevap:A

 

9.Yağların sindirimi nerede başlar?

A.İnce bağırsak B.Kalın Bağırsak C.Yutak D.Ağız E.Beslenme borusu

Cevap:A

 

I.Yağların sindirimi kalın bağırsakta başlar.

II.Lipitler polar çözücüde çözünürler.

III.Steroitler hücre zarının yapısına katılırlar.

IV.Yağlar eter ve kloroformda daha hızlı çözünürler.

10.Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

A)Hiçbiri B)Hepsi C)1 D)3 E)2

Cevap:C

1 5 1