Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-25T18:27:07+02:00

 

 

       sorular

1.       =? İşlemini yapınız.

 

2.      4 gömleği, 6 pantolonu ve 3 ayakkabısı olan öğrenci, bir gömleği, bir pantolonu ve bir ayakkabıyı kaç değişik şekilde giyer?

 

3.      Aşağıdaki örüntülerin kurallarını bulunuz.Her iki örüntüde 25. sayı kaça eşittir?                        

 

 

A)                                             …            B)  11        12          13        14         …

 

4.      Bir torbaya 6 tane yeşil, 8 tane kırmızı ve 7 tane beyaz bilye konuluyor.Torbadan rastgele bir bilye çekiliyor.  

Çekilen bilyenin beyaz bilye olması olasılığı kaçtır? 

 

5.      [ (-2 ) . ( -3 ) ] : [ ( +5 ) + (-4 ) ] = ? İşlemini yapınız.

 

 

6.      Aşağıda verilen boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.                                           

        a)    in çarpma işlemine göre tersi  ……..           c) Bir rasyonel sayının, sıfıra bölümü ………..                                                                                                                                                              b)  nin toplama işlemine göre tersi ……..             d) Sıfırın, bir rasyonel sayıya bölümü ……….

                                                                                                                               

7.        Rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru, sembol kullanarak sıralayınız.

 

8.    Aşağıdaki işlemleri yapınız.

     A)  Sayısını devirli ondalık olarak yazın.   B)  Sayısını rasyonel olarak yazın.

 

9.       İşlemini dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız.

                       

10.    Aşağıdaki işlemleri sayı doğrusunda göstererek yapınız.

          A)                         B)

0
2012-11-25T18:36:06+02:00

Cebirsel ifadelerle çarpma işlemi 

0