Cevaplar

2012-11-25T19:18:02+02:00

Kütleleri eşit olan K, L, N sıvılarının hacimleri sırasıyla 2V, V ve 4V dır. N sıvısının Özkütlesİ d olduğuna göre, K ve L ninki nedir?

 

120 cm3 kuru kum üzerine, 100 cm3 su ilave edildiğinde, su-kum karışımının hacmi 190 cmoluyor. Buna göre, kuru kumun % kaçı havadır?


Boş bir şişe su ile doldurulup tartıldığında 200 gram gelmektedir. Bu şişe Özkütlesi1,5 g/cm3 olan bir sıvı ile doldurulup tartıldığında 300 gram gelmektedir. Şişenin gerçek hacmi kaç cm3 tür? (dıu = 1 g/cm3)


K ve L sıvılarından esit kütlede karıştırıldığında oluşan türdeş karışımın özkütlesi 3g/cm3, esit hacimde karıştırıldığında 4g/cm3 olmaktadır.Buna göre K ve L sıvılarının özkütleleri dK ve dL kaç g/cm3 tür?


Aynı sıcaklıktaki eşit hacimli 2m ve 3m kütleli iki sıvı birbirine karıştırılıyor. Oluşan türdeş kanışımın Özkütlesİ d olduğuna göre 2m kütleli sıvının Özkütlesi kaç d dır?


0