Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-25T19:22:26+02:00

Toplumsal olarak ülkenin kalkınıp gelişmesini sağlar. Bireysel olarak ise  İyi bir eğitim hayat standardını yükseltir ve çeşitli olaylar arasındaki gerçekleri, bağlantıları ve ilkeleri görmek ve anlamak becerisini kazandırır. İyi bir eğitim aynı zamanda kişide yeni ilgi alanlarının gelişmesine yardım ederek hayatı daha zevkli ve ilginç kılar.

1 5 1
2012-11-25T19:22:28+02:00

Türkiye için eğitimin yol açabileceği olumlu faydaların tespit

edilebilmesi, eğitimin diğer sektörler ile kıyaslandığında arz edeceği öncelik

hakkında bizlere fikir verebileceği gibi, değişik eğitim kademelerine yapılan

yatırımların karlılık oranları da eğitim sektörleri arasında önceliklerin

belirlenmesine ışık tutacaktır.

 

Bu çalışma neticesinde ortaya çıkacak bulgular, “Ülkenin doğal,

beşeri ve iktisadi kaynak ve imkanlarını tespit ederek, uygulanacak iktisadi,

sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete

müşavirlik yapmak, kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak” gibi

temel görevlere sahip Devlet Planlama Teşkilatınca karar alma sürecinde

hayata geçirilebilecektir.

 

 

1 1 1