Cevaplar

2012-11-25T19:37:27+02:00

1- Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak cevaplayınız ?

 

    a) simyanın amacı, sonsuz zenginliğe ulaşmaktır.(       )                              

    b)Yanan maddelerin yanmasına neden olan her şeye filojiston denir.(       )                                               

    c)Simya   deney ve gözlem verilerine dayanmayan bir bilimdir. (       )                                       

    d)Metaller kendi aralarında da  bileşik yapabilir.(       )                                             

    e)Elektron ortaklaşmasıyla  oluşan bağa fiziksel bağ denir. (       )         

 

2- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?  

    a)Oksijenin keşfedilmesiyle ……………. devir sona ermiştir.

    b)Müslüman simyacılar arasında en tanınmışı, Batıda Avisennes adıyla tanınan     ………………….dir.

    c)Bir elementin kimliğini ……………      ……………..belirler

    d)Y +2 iyonunun elektron sayısı 18  ise atom numarası ……………… dir.

    e)K2 O Bileşiği  ……………………… bağlı bileşiktir.

 

3-              NO2  ve      N2O5    

       Bileşiklerinde Azotun sabit miktarıyla birleşen Oksijenin (O) arasındaki katlı oran nedir?

 

ÇÖZÜM:

4- )

 

 

ÇÖZÜM:

5- X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikten, I.bileşikte %20 X, II.bileşikte %50 Y vardır. I. bileşik XY4ise, II. bileşiğin formülü nedir?

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

 

 

 

6- YO4 -3  iyonunda toplam  50 elektron vardır.

 Buna göre Y ’in  atom numarası kaçtır?  (8O)

 

ÇÖZÜM:

7.  

 

 

       X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikte,

        X ve Y   kütleleri arasındaki değişim yukarıdaki       

       grafikte verilmiştir.

        I.bileşiğin formülü X3Y ise, II.bileşiğin formülü       

        nedir?

 

 

ÇÖZÜM:

8.  AB2 bileşiğinin kütlece  i A olduğuna göre A2B3bileşiğinde aynı oran kaçtır?

 

ÇÖZÜM:

9- X2Y3  ve XYn  bileşiklerinde eşit kütlede Y ile birleşen X lerin katlı oranı 4 / 3 olduğuna göre n kaçtır?        

 

 

ÇÖZÜM:

10- 28gr Fe ve 16gr S ten,  Fe + S   →   FeS  denklemi  

gereği 44 gr  FeS bileşiği elde ediliyor. 

 Buna göre 14 gram Fe ve yeteri kadar S ten kaç gram FeS bileşiği elde edilir?

 

1 2 1