Cevaplar

2012-11-25T19:52:03+02:00

Osmanlıların son döneminde lise derecesindeki okul. İdadî sözcüğü “hazırlık” anlamındadır. 1838′lerde rüştiye muadili olarak açılan “sıbyan mektepleri”ne de idadî deniyordu. Bu ad, 1869′da bir bakanlık kararıyla rüştiye (ortaokul) sonrası eğitim için açılan okullara verildi. Buna göre, bugünkü liselere muadil olan “sultanî”lere hazırlık sınıflarını içerecekti. 1908 sonrasında ilkokuldan sonra açılan bütün yedi sınıflı okullara idadî dendi. Sultanîler ile idadîler birleşti. Cumhuriyet’ten sonra hepsi lise adını alır

15 3 15
2012-11-25T19:52:09+02:00

Rahmi idadide okurken Rıza Efendi artık enikonu zengindir. -

20 4 20